UUSI TYÖKALU TYÖKYKYJOHTAMISEN TUEKSI!

OLEMME INNOVATIIVISELLA TEKNOLOGIALLAMME TUONEET KUSTANNUSTEHOKKAAN RATKAISUN TUKI-JA LIIKUNTAELIN ONGELMIEN KARTOITUKSEEN, ENNALTAEHKÄISYYN JA KORJAAMISEEN.
 • Löytää myös piilevät ongelmat
 • Uutta dataa ja tehokkaita interventiota
 • Saamme motivoitua mukaan palveluun 70-90%
 • 4-10pv sairauspoissaolot -53%
 • 11-29pv sairauspoissaolot -40%
TYÖNTEKIJÄT ASIAKASYRITYKSISSÄMME OVAT AVULLAMME ONNISTUNEET PARANTAMAAN HYVINVOINTIA, LISÄÄMÄÄN LIIKUNTAA SEKÄ VÄHENTÄMÄÄN JÄNNITYS- JA KIPUTILOJA
 • Kehon jännitystilat vähenevät yli 60%
 • Kehon kiputilat vähenevät yli 50%
 • yli 90% lisää omatoimista harjoittelua

Olethan yhteydessä mikäli haluat kuulla miten käytännössä olemme tässä onnistuneet ja keskustella työkykyjohtamisenne painopistealueista, tavoitteista ja miten TE3 voisi auttaa teitä saavuttamaan tavoitteet. Keskustelun pohjalta saatte selkeän ehdotuksen yhteistyön sisällöstä
Yrityksen lähtötasosta riippuen takaisinmaksuaika tarjoamallemme työhyvinvointi-investoinnille on 1-3kk

Miten?

Palvelumme keskiössä oleva, matalan kynnyksen kehon liikkuvuusanalyysi rakentaa visuaalisen kuvan kehomme tilasta. TE3 ammattilaisen tuella se luo ymmärryksen, antaa selkeän tulokseen pohjautuvan ratkaisun sekä lisää motivaatiota omatoimiseen kuntouttamiseen ja harjoitteluun. Tarvitsemme vain tilan, me hoidamme kaiken muun!

Tuloksien perustana on työpaikalla toteutettava 20min/hlö kestävä henkilökohtainen TE3 Liikkuvuusanalyysi. Analyysi on uudenlainen ja innostava, tapa tutkia kehon kuormitustilaa sen tärkeimpien liikeratojen osalta.

Analyysin tuloksena selkeä ja konkreettinen raportti nostaa ymmärrystä ja motivaatiota lähtötasosta tai iästä riippumatta.

Raportin tuloksiin pohjautuvat yksilölliset mikroharjoitteet opetellaan tapaamisen yhteydessä ja ne voidaan suorittaa omatoimisesti vaikka kahvitauolla tai iltauutisten ohessa.

Tuloksia alkaa näkymään ja ennen kaikkea tuntumaan jo 2 viikossa.

 • Kartoittaa ja pisteyttää jännitys- ja kiputilat
 • Löytää yksilölliset kehon liikeratojen rajoitukset, pullonkaulat ja puolierot
 • Auttaa ymmärtämään liikeratojen merkityksen hyvinvoinnissa ja suorituskyvyssä sekä herättää kiinnostuksen  
 • Antaa kullekin henkilölle omat, hänen kuormitustekijöihin keskittyvät interventioharjoitteet ja selkeät ohjeet niihin
 • Luo hyvinvointitavoitteen joka motivoi muutokseen ja parempiin tuloksiin
 • Lisää työntekijän tyytyväisyyttä ja arvostusta

Kun kehon kuormitusanalyysin tuloksiin yhdistetään vielä analyysi työtehtävän kuormittavuudesta jossa kartoitetaan työasennon ergonomia sekä sen vaikutukset keholle, saavutetaan ennennäkemätön lopputulos.

Työnkuormitusraportissa mm.

 • Opastamme ergonomisemman työasennon
 • Annamme työtehtäväkohtaiset harjoitteet jännitys- ja kiputilojen poistamiseksi/ennaltaehkäisemisiksi sekä rennomman työasennon saavuttamiseksi
 • Ehdotamme ratkaisuja ja apuvälineitä, jotka keventävät työn kuormitusta ja nopeuttavat palautumista

Miksi?

Oikein toimivat liikeradat ovat kehon
kaiken toiminnan perusta.

Löydämme nopeasti kehon pullonkaulat jotka syövät suorituskykyä.

Ne vaikuttavat mm. jännitys- ja kiputiloihin, ryhtiin, palautumiseen ja liikuntasuorituksiin.

Olemme saaneet innostettua pieniin muutoksiin niin aktiivisia liikkujia kuin myös niitä, jotka eivät usein osallistu tyhy,- tiimi- ja virkistystoimintaan.

Kenelle?

Liikkuvuutta ja vetreyttä / Apua kipu- tai jännitystiloihin / Toimintakykyä ja energiaa

TE3 analyysi on suunnattu niin istuvaa, kuin kuormittavaa työtä tekeville sekä arjen hyvinvoinnin ja aktiivisuuden parantamiseen.

 • Vähemmän kipua ja jännitystiloja
 • Nuorekkaampi keho
 • Uutta energiaa
 • Voimaa ja toimintakykyä

Perustuu maailman
laajimpaan mittausdataan

Patentoimallamme konseptilla on autettu jo tuhansia työntekijöitä läpi ikäluokkien. Olemme mitatun tiedon avulla löytäneet syy-seuraussuhteita suorituskyvyn kasvattamiseen ja jännitys- ja kiputilojen poistoon.

Ammattilaisten luomat, matalan kynnyksen harjoitteet

Mittaamamme datan avulla olemme löytäneet täydellisen kaavan kehittää toimintakykyä ja hyvinvointia arjessa. Omatoimiset, yksilölliset dynaamiset harjoitteet ovat testattuja, tehokkaita ja turvallisia ja soveltuvat kaikille lähtötasosta riippumatta.

Mitä asiakkaamme
sanovat?

Jo tuhannet valmentajat, urheilijat sekä työntekijät yli 40 eri maassa luottavat TE3-dataan perustuviin ratkaisuihin.

Me olemme alan
johtava asiantuntija

TE3 on Suomalainen terveysteknologian kasvuyritys, jolla on laaja kokemus kehon liikeratojen mittauksesta, analysoinnista ja interventioharjoitteiden kehitystyöstä.

Perustajat Ari Laakkonen ja Jarkko Kortelainen lähtivät kehittämään palvelukokonaisuutta joilla ihmisiä saataisiin uudella tavalla kiinnostumaan oman kehon tilasta ja motivoitumaan omatoimisiin harjoitteisiin ja pieniin arkipäivän muutoksiin.

Useiden vuosin kehitys- ja tutkimustyö on tuottanut kovia tuloksia ja tuhansia tyytyväisiä asiakkaita jotka ovat taas löytäneet kadoksissa olleen kipinän hyvinvoinnin saralla.

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita