Arcada ammattikorkeakoulu ja TE3 Oy jatkavat yhteistyötä uudella kahden vuoden sopimuksella

Arcada ammattikorkeakoulu otti TE3 Oy:n kehittämät digitaaliset liikkuvuusanalyysit ensimmäisten koulujen joukossa käyttöön kaksi vuotta sitten. TE3 liikkuvuusanalyysin avulla saadaan selville koko kehon liikkuvuudet, liikerajoitteet sekä puolierot. Analyysin tuotoksena saa selkeän raportin, jonka avulla on mm. helppoa motivoida asiakasta sekä rakentaa kuntoutuksessa käytettäviä ohjelmia.

”Hyvä liikkuvuus ja liikehallinta on perusedellytys sekä toiminta- että suorituskyvylle. Riittävä liikkuvuus mahdollistaa oikean suoritustekniikan ja on näin ollen tärkeää tehokkaalle, taloudelliselle ja turvalliselle liikkeelle. TE3-konsepti tuo vanhojen tuttujen liikkuvuuden arviointi- ja mittausmenetelmien rinnalle mahdollisuuden objektiiviseen, tarkkaan ja sujuvaan aktiivisen liikkuvuuden ja liikkeen laadun mittaamiseen. Opetuksessa menetelmä mahdollistaa entistä paremmin liikkuvuuden ja liikkeen hallinnan ja niiden ongelmakohtien havainnollistamisen. Lisäksi TE3-menetelmä mahdollistaa ja havainnollistaa myös selkeästi yksilöllisten kehityskohteiden huomioimisen ja harjoittamisen, jolloin opiskelijoiden osaaminen ei jää vain mittaamisen tasolle vaan auttaa pohtimaan ratkaisuja, joilla tukea sekä toiminta- että suorituskykyä.”

Joachim Ring, tutkintovastaava, fysioterapian lehtori, Yrkeshögskolan Arcada

”Olemme jo 6 vuotta määrätietoisesti vieneet digitaalista mittausta ja dataa sekä valmennukseen että kuntoutukseen. Voitte uskoa, että olemme joutuneet taistelemaan aika ajoin tuulimyllyjä vastaan siitä, kuuluuko data kuntoutukseen silmämääräisen kliinisen analysoinnin tueksi. Nyt on hienoa huomata, että kuuluu, ja tulee entistä enemmän jatkossa kuulumaan. Uusi sukupolvi sekä kuntouttajina että asiakkaina ovat tottuneet dataan ja motivoituvat kuntoutukseen täysin uudella tavalla, kun subjektiivisen palautteen lisäksi saadaan dataa tukemaan lähtötilannetta ja todentamaan kehitystä. Olemme myös todenneet, että asiakastyytyväisyys ja sitoutuneisuus ovat aivan uudella tasolla, kun kuntouttajat uskaltavat näyttää oman ammattitaitonsa myös numeroina asiakkaille.”

Ari Laakkonen, TE3 Perustaja ja Toimitusjohtaja

Liikkuvuus on yksi fyysisistä ominaisuuksista aivan kuten kestävyys, voiman ja koordinaatiokyky. Lihaksen kyky pidentyä eli passiivinen liikkuvuus on liikkuvuuden perusta ja mahdollistaa riittävän laajat liikeradat. Liikkeen sekä liikunta- ja urheilusuoritusten kannalta merkitsevää on kuitenkin passiivisen liikkuvuuden ja liikeratojen hyödyntäminen omalla lihasvoimalla eli aktiivinen liikkuvuus. Hyvää liikehallintaa kuvaakin riittävän liikkuvuuden lisäksi taito aktivoida oikeat lihakset, oikeassa järjestyksessä, oikeilla voimantuotontasoilla, tasapainoisesti ja kontrolloidusti.

Fyysisten ominaisuuksien mittaaminen ja harjoittaminen kuuluvat sekä liikunnanohjaajan että fysioterapeutin koulutuksiin Arcadassa. Tavoitteena on tarjota liikunnanohjaaja- ja fysioterapiaopiskelijoille mahdollisimman nykyaikainen ja monipuolinen osaaminen niin teorian kuin käytännönkin tasolla hyödyntäen muun muassa erilaisia hyvinvointi- ja liikuntateknologisia ratkaisuja ja menetelmiä. Tämän vuoksi yhteistyötä jatketaan esimerkiksi TE3 Oy:n kanssa, joka on liikkuvuusmittauksien edelläkävijä.

Joachim Ring
ft (YAMK), tutkintovastaava, fysioterapian lehtori, Yrkeshögskolan Arcada
joachim.ring@arcada.fi

Ari Laakkonen
TE3 Oy, toimitusjohtaja ja founder

Samankaltaiset artikkelit