Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Keskinäinen Työeläkeyhtiö Elo, INFRA ry ja TE3 Oy yhteistyöhön

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kartoittaa infra-alan tuki- ja liikuntaelimistön työkykyriskit sekä kerätä dataa kehon liikeratojen merkityksestä ja vaikuttavuudesta näiden työkykyriskien hallinnassa. 

Infra-alan yritysten työntekijät tekevät töitä kuormittavissa työasennoissa ja hankalissa olosuhteissa, minkä takia alan yritykset kohtaavat monia tuki- ja liikuntaelimistöön liittyviä työkykyriskejä. Tyypillisiä ovat selkä- ja hartiaongelmat, jotka esiintyvät sairaspoissaoloina tai työtehoa heikentävinä kipu- ja jännitystiloina. Kipu- ja jännitystiloja, sekä sairaspoissaoloja voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä parantamalla työntekijöiden kehon liikeratoja. Hyvä kehon liikkuvuus (ns. kehon sisäinen ergonomia) on helppoa kehon liikettä, kykyä päästä ääriasennosta toiseen ilman ulkopuolista apua tai ilman että asento tuntuu epämiellyttävältä tai paikat alkavat puutua. 

INFRA ry:n varatoimitusjohtaja Kari Muhonen

”Infratoimialalla työskennellessä on tuki- ja liikuntaelimistöön liittyviä työriskejä. Olemme INFRA ry:ssä tiedostaneet riskit ja siksi starttaamme Fennian, Elon ja TE3:n kanssa yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksen tärkeintä voimavaraa, työntekijöitä, ylläpitämään työkykyään ja ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia.”, taustoittaa INFRA ry:n varatoimitusjohtaja Kari Muhonen. 

Yhteistyöhankkeeseen valikoidaan useita henkilöstön hyvinvointiin sitoutuneita infra-alan yrityksiä. 

Liikeratoihimme vaikuttaa erilaiset taustamme, arjen rutiinimme ja harrastuksemme sekä tietysti työtehtävämme. Kehon kompensoidessa näitä liikeratahaasteita syntyy kehoihimme erilaisia virheasentoja. Virheasennot alkavat ajan myötä aiheuttamaan kehon jännitys- ja kiputiloja, jotka kroonistuessaan aiheuttavat sairauspoissaoloja ja varhaisia eläköitymisiä. 

Yhteistyöhankkeen aikana TE3, Infra ry, Fennia ja Elo tarjoavat valikoiduille INFRA ry:n jäsenyrityksille ja niiden työntekijöille seuraavanlaista palvelua:

  • Tunnistamme työntekijöiden yksilölliset kehon liikeratarajoitukset sekä pisteytämme heidän liikeratansa ja niiden symmetrian
  • Annamme työntekijöille yksilölliset interventio-ohjelmat kehittämään heidän liikeratojansa sekä vähentämään kipu- ja jännitystiloja ja ennaltaehkäisemään niitä
  • Autamme yrityksiä ymmärtämään valikoitujen, korkean riskin työtehtävien kuormitustekijät 
  • Suosittelemme konkreettisia arkipäivän keinoja pienentää ja ennaltaehkäistä yritysten työkykyriskejä sekä tarjoamme heille lisää dataa päätöksenteon ja työkykyjohtamisen tueksi 
  • Seuraamme asiakkaan saavuttamia tuloksia niin työntekijä- kuin organisaatiotasolla ja motivoimme jatkuvasti parempiin tuloksiin

Yritysten tulosten perusteella pystymme tekemään yhteenvedon, joka palvelee koko infra-toimialaa. 

”On hienoa päästä kartoittamaan yhteiskunnallisesti tärkeän Infratoimialan tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvien työkykyriskien nykytilaa sekä ennen kaikkea auttamaan alan työntekijöitä ylläpitämään kykyä suoriutua tärkeistä työtehtävistä ja ennaltaehkäisemään erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia.” toteaa TE3 Oy:n Toimitusjohtaja Olli Halme.

TE3 Oy on suomalainen terveysteknologian kasvuyritys, joka on mullistanut patentoimallaan teknologialla työkykyriskien analysoinnin ja tuloksiin pohjautuvat interventiot. Autamme asiakkaitamme löytämään keinoja ennaltaehkäistä ja korjata TULE-ongelmia, vähentämään sairauspoissaoloja ja lisäämään työntekijöiden tuottavuutta ja hyvinvointia. 

INFRA ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajaliitto. Tehtävämme on parantaa jäsentemme toimintaedellytyksiä ja lisätä ymmärrystä infrarakentamisesta Suomen hyvinvoinnin perustana.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on olemassa, jotta sinä asiakkaana ja yhtenä Fennian omistajana voit vapaasti muotoilla elämääsi ja yritystoimintaasi.

Keskinäinen Työeläkeyhtiö Elo luo elämänmittaista turvaa. Vakuutamme vastuullisesti, rakennamme inhimillistä työelämää ja sijoitamme tulevaisuuteen.

Lue täältä vinkkejä työntekijöiden motivointiin ja muihin strategisiin työkykyjohtamisen haasteisiin:

Kuinka kehon liikeradat vaikuttavat uneen ja palautumiseen?
News

Kuinka kehon liikeradat vaikuttavat uneen ja palautumiseen?

Uni ja palautuminen ovat keskeisiä tekijöitä terveellisen ja miellyttävän elämäntavan ylläpitämisessä.   Monet meistä kuitenkin aliarvioivat tai eivät osaa yhdistää kehon liikeratojen merkityksen yleisen hyvinvoinnin kannalta. Kehon liikeradat, eli tavat, joilla kehomme liikkuu, asettuu ja rentoutuu eri tilanteissa, voivat vaikuttaa suuresti unen laatuun ja palautumiseen. Alla muutamia huomioita, miten kehon liikkuvuudet vaikuttavat ja miten voimme optimoida…

Työhyvinvointi: Mikä motivoi liikkumaan myös ne, jotka eivät juuri koskaan liiku?
News

Työhyvinvointi: Mikä motivoi liikkumaan myös ne, jotka eivät juuri koskaan liiku?

Miten työntekijät saisi oikeasti liikkumaan?  Tämä ajatus pyörii usein henkilöstöpäälliköiden ja työnantajien mielessä. Kaikenlaisia hyvinvointiprojekteja on yritetty, mutta osallistumisprosentti jää aina alhaiseksi. Ne, jotka liikkuvat jo muutenkin hyppäävät mukaan hyvinvointiprojekteihin. Ne, jotka eivät liiku, haluavat vältellä kaikkia tapahtumia, missä kehoa pitäisi liikuttaa. Mikä ratkaisuksi? Matalan kynnyksen harjoittelu  Olemme todenneet, että matalan kynnyksen harjoittelu on tehokkain vaihtoehto…

Tuloksia strategiseen työkykyjohtamiseen
News

Tuloksia strategiseen työkykyjohtamiseen

UUDEN TOIMITUSJOHTAJAMME AJATUKSIA TYÖKYKYJOHTAMISESTA JA SEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen käynyt monia keskusteluja työkyvystä, sen johtamisesta ja työkykyjohtamisen vaikuttavuudesta monien hienojen ihmisten kanssa viimeisen vuoden aikana – ensin TE3:n hallituksen jäsenen roolissa, sittemmin toimitusjohtajan roolissa. Olen näistä keskusteluista kirvonneita ajatuksia tiivistänyt tähän blogi-kirjoitukseen. Kutsun muutkin työkykyjohtamisesta kiinnostuneet osallistumaan keskusteluun.  Päällimmäiset kysymykset, joita huomaan pohtivani eniten: MIKSI EMME…