Infrarakentaja Kreate sai motivoitua henkilöstön muutokseen TE3:n avulla

Suomen johtaviin infrarakentajiin kuuluva Kreate on panostanut henkilöstönsä hyvinvointiin viime vuosina merkittävästi.

Yhtiön ideoima Kympin kuntoon -hyvinvointiohjelma on tarjonnut noin 500 rakentamisen ammattilaiselle monipuolisia valmennuksia ja ohjelmia niin psyykkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseksi jo useamman vuoden ajan. Vuosittain pari kertaa vaihtuvat teemat ja tarjonta ovat aktivoineet henkilöstöä osallistumaan myös matalalla kynnyksellä oman hyvinvointinsa parantamiseen. 

Vuoden 2023 syksyllä Kympin kuntoon -ohjelmassa suunnattiin katse tuki- ja liikuntaelinhaasteiden taklaamiseen yhdessä Terveystalon ja TE3 Oy:n kanssa. Liikkuvuutta parantavan hyvinvointiprojektin tavoitteena oli pienentää ja poistaa havaittuja riskejä muun muassa työasentojen kuormittavuuteen liittyen sekä ennaltaehkäistä jännitys- ja kiputilojen syntyä. Projektin aikana jokainen osallistuja sai uutta tietoa ja ymmärrystä liikkuvuuteen liittyen sekä motivointia omatoimisiin muutoksiin ja harjoitteluun.

Vuoden 2023 toimenpiteet pähkinänkuoressa:

  • Henkilöstö pääsi työfysioterapeutin vastaanotolle ilman työterveyslääkärin lähetettä.
  • Monipuolisilla, kuntoa kohottavilla projekteilla kannustettiin henkilöstöä liikkumaan ja lisäämään omaa hyvinvointiaan.
  • TE3-liikkuvuusanalyysien avulla tunnistettiin työntekijöiden liikeratarajoitteet ja motivoitiin eliminoimaan arjesta toimintatapoja, jotka heikensivät liikeratoja. Saatujen tulosten perusteella lisättiin ja kehitettiin taukoliikuntaa sekä kannustettiin työntekijöitä toteuttamaan TE3-analyysin tuottamia yksilöllisiä liikkuvuusharjoituksia.

Konkreettinen palaute ja hyvät tulokset kannustavat jatkamaan

Vuoden 2023 hyvinvointiohjelma oli rakennettu järkevästi toinen toistaan tukevista elementeistä. Loistavat tulokset puhuvat puolestaan: Terveystalon tekemän raportin mukaan vuonna 2023 tuki- ja liikuntaelimistöstä johtuvat poissaolot laskivat Kreatella merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. 

Suurimmissa toimipisteissä ja työmailla järjestettiin mahdollisuus osallistua TE3:n kehon liikerata-analyysiin. Projektiin osallistui kaikkiaan 45 henkilöä ja saavutetut tulokset olivat todella hyviä. Ryhmän kiputilat vähenivät 67 prosenttia ja jännitystilat vähenivät 72 prosenttia kymmenen viikon harjoitusjakson aikana. Ryhmän liikkuvuuspisteet kasvoivat keskimäärin 8 pisteellä, mikä tarkoittaa erinomaista parannusta. Liikkuvuuspisteiden merkittävä kasvu kertoo myös aktiivisesta harjoittelusta, jonka vaikutus näkyi suurena kipu- ja jännitystilojen vähentymisenä. 

”Tuloksemme ovat mukavaa luettavaa. Erityisen hienoa on se, miten paljon henkilöstömme kipu- ja jännitystilat vähenivät. Moni kärsii kipu- ja jännitystiloista, mutta ei välttämättä hae apua haasteisiin. Halusimme tarjota avun juuri näihin tilanteisiin ja tehdä sen mahdollisimman helpoksi henkilöstöllemme. Tämän vuoksi toteutimme projektin juuri TE3 Oy:n kanssa. Projekti sujui hienosti ja mikä parasta liikkuvuusharjoittelu jatkuu edelleen TE3-liikepankin video-ohjeiden avulla”, kertoo HR-päällikkö Susanna Mäkinen Kreatelta.

Mitä liikkuvuus on ja miten oikein toimivat liikeradat vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin

Liikkuvuus on helppoa kehon liikettä, kykyä päästä ääriasennosta toiseen ilman ulkopuolista apua. Liikkuvuus näkyy esimerkiksi arjessa siten, että saako kädet suoraksi ylös, pääseekö kyykkyyn ilman, että kantapäät irtoavat maasta tai pystyykö kiertämään selkärankaa vaivatta, kun esimerkiksi peruutat autolla. 

”Puutteelliset liikeradat ja kehon puolierot vaikuttavat oleellisesti kehon jännitys- ja kiputilojen syntyyn ja näin ollen työntekijöiden toimintakykyyn sekä organisaation työkykyyn. Työtehtävissä voi olla liikkuvuutta vaativia osioita, jolloin rajoitetulla liikkuvuudella varustettu keho joutuu suuremmalle kuormitukselle. Näin ollen työkykyriski kasvaa”, kommentoi Jarkko Kortelainen TE3 Oy:n konseptijohtaja.

TE3 Oy on suomalainen terveysteknologian kasvuyritys, joka on mullistanut patentoimallaan teknologialla työkykyriskien analysoinnin ja interventiot. Autamme asiakkaitamme vähentämään merkittävästi sairauspoissaoloja ja lisäämään työntekijöiden tuottavuutta ja hyvinvointia. Onnistumisen edellytyksenä on liikkuvuuden merkityksen lisääminen ja harjoitusmotivaation nostaminen. Yli 90 % mittauksiin osallistuneista henkilöistä on kertonut saaneensa TE3-analyysistä apua ja lisänneensä omatoimista harjoittelua. 

Kreate on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa henkilöstönsä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Konserni työllistää noin 500 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2022 oli noin 274 miljoonaa euroa. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.