Laattapiste-Pukkila Oy vähensi merkittävästi työntekijöiden kipu- ja jännitystiloja TE3:n palveluiden avulla

Laattapiste on Suomen johtava pintamateriaalien, kiinnitys-, tasoitus-, oikaisu- ja vedeneristysratkaisuiden sekä kylpyhuonekokonaisuuksien toimittaja. Vantaan keskusvaraston henkilökunnalle järjestettiin mahdollisuus osallistua kehon liikerata-analyysiin. Analyysin tulosten perusteella jokainen työntekijä sai henkilökohtaisen palautteen sekä omat räätälöidyt liikkuvuusharjoitteet, joiden avulla työntekijät voivat parantaa omia liikeratarajoitteitaan sekä pienentävät nykyisiä ja ennaltaehkäisevät uusia kipu- ja jännitystiloja. 

Projektiin osallistui 18 henkilöä Laattapiste-Pukkila Oy:n Vantaan toimitiloissa ja saavutetut tulokset olivat todella hyviä. Ryhmän kiputilat vähenivät 48% ja jännitystilat vähenivät 86% kahdeksan viikon harjoitusjakson aikana. Ryhmän liikkuvuuspisteet kasvoivat keskimäärin 5,8 pisteellä, mikä tarkoittaa erittäin merkittävää parannusta. Liikkuvuuspisteiden merkittävä kasvu kertoo myös aktiivisesta harjoittelusta, jonka vaikutus näkyi suurena kipu- ja jännitystilojen vähentymisenä.

Ryhmän suurimmat positiiviset muutokset syntyivät selkärangan liikeratoihin. Selkärangan hyvä liikkuvuus helopottaa ylävartalon kääntämistä ja taivuttamista sekä arjessa että työtehtävissä.

”Tiimin osallistuminen tuntui alkuun haastavalta, mutta innostuminen saatiin heräämään, kun osa ymmärsi mahdolliset hyödyt myös omaan arkeen työn ulkopuolella. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joiden kesken luotiin leikkimielinen kilpailu kuka parantaa tulostaan eniten. Kilpailuhenkisyyttä hyödyntäen saa ehkä paremmin motivoitua porukan mukaan ja sitoutumaan harjoitteisiin. 

Tuloksissa näkyy kehitystä vaikkakin ryhmien välillä on suuria eroja. Paras kehitys ja sitoutuminen näkyi erityisesti vanhemman väen tuloksissa ja heidän osalta voisi olettaa, että tulee vaikuttamaan positiivisesti TULE-haasteisiin jatkossa. Pilotin vaikutuksia poissaoloihin on vaikea arvioida näin lyhyen ajan sisällä, mutta tulevaisuus näyttää tämän todellisen hyödyn.” kommentoi Antti Tarkkala Laattapiste-Pukkila Oy:n Supply Chain Director.

Mitä liikkuvuus sitten on ja miten oikein toimivat liikeradat vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin?

Arjen rutiinit, kuten opittu istuma-asento jalka toisen päällä, laukun kanto samalla olalla tai vaikkapa toispuoleiset harrastukset heikentävät liikeratoja ja tekevät liikkeestä toispuoleista. Kehon liikkeiden pitäisi luonnistua helposti ääriasennosta toiseen, ilman että se tuntuu epämiellyttävältä, sattuu tai että liike tulee väärästä paikasta. Liikkuvuus näkyy esimerkiksi arjessa siten, että saako kädet suoraksi ylös ilman että selkä/rinta kaareutuu, pääseekö kyykkyyn ilman, että kantapäät irtoavat maasta tai pystyykö kiertämään selkärankaa vaivatta, kun esimerkiksi peruutat autolla.

Olemme 18 000 tehdyn TE3 Analyysin datan avulla todenneet, että puutteelliset liikeradat ja erityisesti kehon puolierot ovat syy- seuraussuhteessa kehon jännitys- ja kiputilojen sekä heikentyneen fyysisen suorituskyvyn kanssa. Asiakasorganisaatioidemme palautteesta olemme lisäksi varmentaneet, että sillä on myös suuri vaikutus työntekijöiden toimintakykyyn sekä organisaation työkykyyn. Työtehtävissä voi olla liikkuvuutta vaativia osioita, jolloin rajoitetulla liikkuvuudella varustettu keho joutuu suuremmalle kuormitukselle. Näin ollen työkykyriski kasvaa. Asiantuntijaorganisaatioissa taas keho voi olla jopa istuma-asennossa jatkuvassa jännitystilassa, joka voi kroonistua kivuksi.

TE3:n analyysi on matalan kynnyksen liikkuvuusmittaus, josta saadaan ymmärrettävä suullinen palaute, jota visuaalinen helppolukuinen raportti tukee. Tämä nostaa ymmärrystä kehon sen hetkisestä tilasta ja motivoi muutokseen.  Mittauksen jälkeen jokaiselle työntekijälle opastetaan henkilökohtaisesti juuri ne harjoitteet, joilla on suurin merkitys analyysin näyttämien ”pullonkaulojen” ennaltaehkäisyssä ja korjaamisessa ja esimerkiksi jännitystilojen poistossa. Harjoitteita voi tehdä arjen tai vaikka työpäivien lomassa. Vain muutama minuutti päivässä riittää tuottamaan merkittäviä tuloksia. Mittaus ja harjoitteet soveltuvat kaikille, lähtötasosta riippumatta.” kommentoi TE3 Oy:n toinen perustaja Jarkko Kortelainen.

”Usein ensimmäinen kynnys monen toivotun parannuksen edessä on mukaan lähtemisen vaikeus. Ylitimme tämän portaan kiitettävästi ja projekti vei mennessään. Osallistujat sitoutuivat, kun ymmärsivät lähtötilanteensa ja mahdollisuutensa. Ohjauksella ja jälkiseurannalla päästiin toivottuihin tuloksiin. Tästä jatkuu polulla pysymisen haaste.” kertoo Marko Saapunki Laattapiste-Pukkila Oy:n Chief Financial Officer & HRD.

Kiitos Markolle, Antille ja koko Laattapiste-Pukkilan Vantaan keskusvaraston henkilöstölle heittäytymisestä projektiimme. Uskomme, että nähty sitoutuminen kehon liikkuvuuksien kehittämiseen tuo pidemmällä aikavälillä merkittäviä terveyshyötyjä ja mainittuja säästöjä sairauspoissaoloissa. Jatkamme aktiivista tulosten seuraamista.

TE3 Oy on suomalainen terveysteknologian kasvuyritys, joka on mullistanut patentoimallaan teknologialla työkykyriskien analysoinnin ja interventiot. Autamme asiakkaitamme löytämään keinoja ennalta ehkäistä ja korjata TULE-ongelmia, vähentämään sairauspoissaoloja ja lisäämään työntekijöiden tuottavuutta ja hyvinvointia. Onnistumisen edellytyksenä on eliminoida arjesta ja työtehtävästä kehon liikeratoja heikentävät tekijät, sekä nostaa ymmärrystä ja motivoida harjoitteluun. Yli 90 % mittauksiin osallistuneista henkilöistä on kertonut saaneensa TE3-analyysistä apua ja lisänneensä omatoimista harjoittelua. 

Laattapiste-Pukkila Oy on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut kotien ja julkisten tilojen pintamateriaaleihin ja kylpyhuonetuotteisiin. Laattapiste on onnistumisen lähtöpiste, oli kyse sitten kylpyhuoneen remontoinnista tai esimerkiksi toimistotilojen uudistamisesta. Laadukkaasta laattavalikoimastaan tunnettu yritys on vuosien saatossa laajentanut valikoimaansa esimerkiksi vinyyleihin, tekstiililaattoihin ja kylpyhuoneen kalusteisiin. Laattapisteellä on omien myymälöiden lisäksi 12 Shop-in-shop -myymälää ja maanlaajuinen jakelijaverkosto.