Logistiikkapalveluyritys HUB Logistics vähensi merkittävästi tuki- ja liikuntaelinongelmista johtuvia poissaoloja TE3:n palveluiden avulla

HUB Logistics varastointi- ja pakkauspalveluja tuottavan Tampereen yksikön tuki- ja liikuntaelinpoissaolot (TULE-poissaolot) olivat kasvussa vuonna 2022. Kasvavaan työkykyriskiin tartuttiin 2023 keväällä TE3 Oy:n kanssa järjestämällä henkilöstölle kehon kuormitusanalyysit. Analyysin tulosten perusteella jokainen työntekijä sai henkilökohtaisen palautteen sekä omaan tulokseen pohjeutuvat harjoitteet, joiden avulla työntekijät avaavat omia liikeratarajoitteitaan sekä pienentävät nykyisiä ja ennaltaehkäisevät uusia kipu- ja jännitystiloja. Lisäksi TE3 analysoi kuvien ja videoiden avulla yksikön kuormittavimmat työtehtävät. Analyysin perusteella TE3 konsultoi yksikköä uusista toimintatavoista työergonomian parantamiseksi ja koulutti henkilökunnan pienentämään työtehtävien kuormitusta sekä käyttämään palauttavia apuvälineitä.

Saavutetut tulokset ovat olleet erinomaisia: kaikkien työntekijöiden liikkuvuus parani ja ryhmänä yksikkö onnistui erinomaisesti parantamaan liikkuvuutta. Työntekijöiden kokemat kipu- ja jännitystilat vähenivät selkeästi, työntekijöiden kokema työn kuormittavuus ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Esimerkiksi syksyllä 2022 TULE-peräisistä syistä oli yksikössä 85 poissaolopäivää ja keväällä 2023 38 poissaolopäivää. Hankkeen alettua poissaoloilta on vältytty kokonaan tähän päivään (5.10.2023) saakka.

”Viime keväänä meillä tuli kasvavissa määrin TULE-peräisiä sairaspoissaoloja, ja tämän myötä mietimme ryhmässä ratkaisuja tilanteeseen. Päätimme, että lähdemme ratkaisemaan asiaa kahdella eri päälinjalla. Perinteisen työergonomia- ja laitekehityksen lisäksi toinen päälinja oli henkilöstön fyysisen työkyvyn lisääminen, joka tukisi tulevaisuudessa työssäjaksamista, sekä raskaita työliikkeitä, joista on vaikea päästä kokonaan eroon suurillakaan työergonomiainvestoinneilla.” kertoo HUB Logistics Tampereen yksikön päällikkö, Heidi Haverinen. ”Tässä yhteydessä TE3 tuli mukaan meidän avuksi. Myös vakuutusyhtiömme näki projektin hyödylliseksi ja lähti tukemaan meitä kustannuksissa. Projektin myötä tärkeimpänä saavutuksena näen henkilöstön innostumisen oman hyvinvoinnin ja fyysisen jaksamisen kasvattamiseen. Projektin tulokset ovat olleet hyviä, ja niiden tulokset näkyvät niin töissä kuin vapaa-ajallakin.” Heidi jatkaa.

Tulokset pähkinänkuoressa:

  • TULE-poissaolot loppuivat kokonaan TE3-liikerata-analyysien ja – interventioharjoitteiden alettua
  • Liikkuvuus kasvoi kaikilla osallistujilla (ryhmän keskiarvon kasvu oli 8,3 liikkuvuuspistettä, mikä on erinomainen tulos).
  • Kipu- ja jännitystilat vähenivät tai poistuivat yli 50 %:lla osallistuneista 

Mitä liikkuvuus sitten on ja miten oikein toimivat liikeradat vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin?

Liikkuvuus on helppoa kehon liikettä, kykyä päästä ääriasennosta toiseen ilman ulkopuolista apua. Liikkuvuus näkyy esimerkiksi arjessa siten, että saako kädet suoraksi ylös, pääseekö kyykkyyn ilman, että kantapäät irtoavat maasta tai pystyykö kiertämään selkärankaa vaivatta, kun esimerkiksi peruutat autolla.Puutteelliset liikeradat ja kehon puolierot vaikuttavat oleellisesti kehon jännitys- ja kiputilojen syntyyn ja näin ollen työkykyyn. Työtehtävissä voi olla liikkuvuutta vaativia osioita, jolloin rajoitetulla liikkuvuudella varustettu keho joutuu suuremmalle kuormitukselle. Näin ollen työkykyriski kasvaa.”TE3:n analyysi on matalan kynnyksen liikkuvuusmittaus, josta saadaan konkreettinen suullinen palaute sekä visuaalinen helppolukuinen raportti kehon sen hetkisestä tilasta. Mittauksen jälkeen jokaiselle työntekijälle opastetaan henkilökohtaisesti ne harjoitteet, joilla on suurin merkitys hyvinvoinnin kannalta esimerkiksi jännitystilojen poistossa. Harjoitteita voi tehdä arjen tai vaikka työpäivien lomassa. Vain muutama minuutti päivässä riittää tuottamaan merkittäviä tuloksia. Mittaus ja harjoitteet soveltuvat kaikille, lähtötasosta riippumatta.” kommentoi TE3 Oy:n toinen perustaja Jarkko Kortelainen.”Syntyi idea, että alamme kerran viikossa tekemään noin 30-45 minuuttia ohjattua TE3-liikkuvuusharjoittelua. Kaksi kuukautta teimme viikottain näitä liikkeitä. Osallistumisprosentti oli lähes 90, joten saimme mukavaa tekemistä ja yhteishenkeä kohotettua, kun teimme asioita yhdessä. Tehtiin liikkeitä, juteltiin, naureskeltiin ja saimme viikon rasituksia pois, sillä ajankohdaksi valikoitui perjantain työpäivän viimeinen tunti.” kertoo Carlos Salinas, työnjohtaja HUB Logistics Tampereen yksiköstä.Carlos haluaa TE3-palvelun osaksi koko työyhteisön elämäntapaa. ”Toisen mittauksen jälkeen oli selvää, että tästä täytyy tehdä jatkuvaa, koska toinentoisen perään työntekijämme tulivat mittauksesta hymy kasvoillaan. Tämä johtuu siitä, että liikkuvuustulokset olivat parantuneet ja kiputilat olivat vähentyneet. Siksi ajatus onkin, että tulevaisuudessa TE3:n liikkuvuusmittaukset tehtäisiin vuosittain. Tämä on erinomainen motivaatiokeino jatkaa ja tehdä tästä kaikille elämäntapa, jolla ylläpitää kuntoa ja hyvinvointia.” hän jatkaa.

HUB Logistics on yksityisomisteinen, suomalainen logistiikkapalveluyritys, joka on perustettu vuonna 1992. Olemme täyden palvelun kumppani materiaalivirtojen hallintaan ja tarjoamme laadukkaat ja kokonaisvaltaiset logistiikkapalvelut yrityksille. Asiakkaanamme saat älykästä varastointia ja sisälogistiikkaa räätälöidysti yrityksesi tarpeiden mukaan.

TE3 Oy on suomalainen terveysteknologian kasvuyritys, joka on mullistanut patentoimallaan teknologialla työkykyriskien analysoinnin ja interventiot. Autamme asiakkaitamme vähentämään merkittävästi sairauspoissaoloja ja lisäämään työntekijöiden tuottavuutta ja hyvinvointia. Onnistumisen edellytyksenä on liikkuvuuden merkityksen lisääminen ja harjoitusmotivaation nostaminen. Yli 90 % mittauksiin osallistuneista henkilöistä on kertonut saaneensa TE3-analyysistä apua ja lisänneensä omatoimista harjoittelua.