Henkilöstön Kehittämispäivät OP Jokilaaksoilla: Liikkuvuus ja Hyvinvointi Keskiössä

Henkilöstön kehittämispäivät OP Jokilaaksoilla osoittivat, että panostus henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen tuottaa merkittäviä tuloksia. Osallistujat saivat arvokasta tietoa ja työkaluja oman hyvinvointinsa edistämiseksi, mikä luo vahvaa pohjaa niin yksilön kuin organisaationkin menestykselle. 

TE3 Liikkuvuusanalyysit

OP Jokilaakson henkilöstö vietti antoisia kehittämispäiviä, jotka olivat omistettuina kehon liikkuvuuden ja hyvinvoinnin teemoille. Päivän aikana osallistujat pääsivät osallistumaan monipuolisiin aktiviteetteihin, jotka tarjosivat sekä tietoa että käytännön työkaluja oman hyvinvoinnin parantamiseksi.

Yksi päivän kohokohdista oli henkilökohtaiset TE3 liikkuvuusanalyysit, jotka tarjottiin jokaiselle osallistujalle. Mittaukset antoivat arvokasta tietoa osallistujien kehon liikkuvuudesta ja mahdollisista kehittämiskohteista. Osallistujat antoivat mittauksille täydet pisteet, sillä 100% palautekyselyyn vastaajista koki ne hyödyllisiksi.

Webinaarit tukivat mittauksia

Lisäksi päivän ohjelmassa oli useita TE3 webinaareja, jotka käsittelivät erilaisia aiheita kehon liikkuvuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Webinaareissa käsiteltiin muun muassa liikkuvuuden ja liikeratojen merkitystä arjessa ja harrastuksissa, ravinto-opin perusteita liikennevalojen avulla sekä kävelyn merkitystä selän hyvinvoinnille. Osallistujat arvioivat webinaarit erittäin hyödylliseksi sillä 95% vastaajista koki, että ymmärrys kehon liikkuvuuden merkityksestä kasvoi tietoiskujen myötä.

Ymmärrys ja analyysi lisäävät motivaatiota

Tulosten perusteella päivä oli menestys myös motivaation kannalta, sillä 89% vastaajista koki motivaationsa omatoimiseen harjoitteluun parantuneen päivän aikana. Lisäksi kaikki vastaajat suosittelisivat TE3 liikkuvuusanalyysiä ystävilleen tai työkavereilleen.

Pankinjohtaja Jarmo Lehojärvi

”Jokainen osallistuja sai palautteen oman liikkuvuuden nykytilasta ja hyvät ohjeet siihen, kuinka liikkuvuuden epäsymmetrioita voi parantaa. Mikä parasta liikkuvuuden kehittäminen hyödyntäen liikepankin videoita ei vaadi suuria ponnisteluja, vaan sulautuu hyvin osaksi arkea. Innostuimme asiasta niin, että teemme seurantamittaukset kuukauden sisällä todetaksemme työmme tulokset”, kommentoi pankinjohtaja Jarmo Lehojärvi Jokilaakson Osuuspankista. 

TE3 Perustaja Jarkko Kortelainen

”Tällaisille tehokkaille tietoiskuille on kysyntää henkilöstön kehittämispäivillä, koska opitut asiat voidaan välittömästi viedä käytäntöön. Yksinkertaisilla muutoksilla liikkumiseen ja ravintoon saadaan mikromuutoksia aikaan, joilla on iso vaikutus kokonaishyvinvointiin.  kommentoi TE3 Oy:n toinen perustaja Jarkko Kortelainen.