OP Suomenselkä luottaa TE3:n palveluun

Mika Korkia-Aho, Toimitusjohtaja

Miksi investoitte henkilöstönne hyvinvoinnissa TE3 palvelukokonaisuuteen?

“Tänä vuonna teemaksi nousi työn ergonomia sekä uni ja palautuminen. Ergonomia nousi esille sen vuoksi, että myös meillä tehdään jonkin verran etätöitä ja valitettavasti työskentelyolot eivät kotitoimistossa aina ole samanlaiset kuin pankin konttorilla. TE3 analyysit olivat tähän teemaan hieno jatkumo. Jotta pystymme toimimaan niin töissä kuin vapaa-ajallakin mahdollisimman hyvin, niin työ- ja harrastusolosuhteiden lisäksi on tärkeää, että keho ja sen liikeradat toimivat mahdollisimman hyvin. Yksi avaintekijä oli myös menetelmän helppous. “

Miten koette että yrityksenne hyötyy TE3:n tuottamasta palvelusta?

“Uskon, että varsin helppojen harjoitteiden avulla moni meistä huoltaa kehoaan saamillaan ohjeilla. Omaa liikkuvuuttaan voi kehittää pienin palasin vaikka työpäivän aikana. Liikkuvuuden lisääntyessä hyvinvointi lisääntyy, mikä välittyy myös parempaan jaksamiseen töissä.”

Miten koette että työntekijänne hyötyvät TE3:n palveluista?

“Paras anti jokaiselle on varmasti se, että jokainen sai omat, yksilölliset ohjeet ja matalan kynnyksen harjoitteet, joilla voi parantaa omia liikeratojaan ja lisätä hyvinvointia. Liikkuvampi keho ja pidemmät liikeradat auttavat meitä niin arkisissa askareissa kuin liikuntaharrastuksissa. Lisäksi uskon, että paremmin toimiva keho myös ehkäisee myös loukkaantumisia, joita voi sattua niin töissä kuin vapaa-ajallakin.”

TE3 Oy on tuottanut palveluita OP Suomenselän 7 eri paikkakunnalla jo useiden kuukausien ajan.