Pohjois-Karjalan Osuuskaupan ja TE3:n pilotin tulokset johtavat yhteistyön jatkumiseen

Pilottiin osallistuvat työntekijät koostuivat pääosin Prisma kauppakeskuksen market- ja kassatyöntekijöistä sekä parturi-kampaajista. Projektissa olivat mukana myös PKO:n työterveyshuollon (PK Terveys) sekä PKO konttorin edustajia.

Pilottijakson tavoitteet:

  1. Testata, toimiiko tarjottu palvelu kaupan alan yrityksissä ja onko helppo toteuttaa
  2. Pystytäänkö vähentämään työntekijöiden kipu -ja jännitystiloja fyysisesti rasittavassa työssä
  3. Miten paljon yksinkertaisilla harjoitteilla voidaan parantaa osallistujien liikkuvuutta ja työkykyä 
  4. Täydentääkö TE3:n palvelu PK Terveyden työterveyshuoltokokonaisuutta

Alkukartoituksessa selvitettiin henkilöstön kyky suorittaa omia työtehtäviään niiden vaatimissa työskentelyasennoissa TE3 liikkuvuusanalyysin avulla. Tämän jälkeen työntekijät aloittivat kahden kuukauden omatoimisen harjoittelun, omien henkilökohtaisten liikeratojen parantamiseksi. Harjoitusliikkeiden määrä vaihteli 2-4 liikettä päivässä. Harjoitusjaksoa tuettiin lyhyillä webinaareilla, joiden aiheena oli työtehtäväanalyysien tulokset ja suositukset, kehon liikeratojen merkitys arjessa ja työssä sekä tapojen ja tottumusten merkitys kehon hyvinvoinnissa. 

PKO työsuojelupäällikkö/työsuojelukoordinaattori Jari Jurvanen

”Omassa työssäni kohtaan paljon työntekijöitä, joiden työkykyisyys on merkittävästi alentunut säännöllisen ja monipuolisen liikunnan sekä terveellisen ruokailurytmin puuttuessa. Lisääntynyt kiireen tunne ja jatkuvasti kasvavat tehokkuusvaatimukset haastavat meidän kaikkien työkykyisyyttä. Asiakaspalvelutehtäviin liittyvät työt ovat muuttuneet entistä fyysisemmäksi toistotyöksi, ja se aiheuttaa enenevässä määrin tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Asiantuntijatyön kuormitus on enemmän psykososiaalista, mutta sekin vaatii samalla tavalla panostusta oman hyvinvoinnin osalta. Tämä mielenkiintoinen pilottikokeilu osoitti, että jo pienillä panostuksilla omaan hyvinvointiin, voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia. Niillä voi olla positiivisia ja kauaskantoisia vaikutuksia.

Pilottijakson tulokset olivat erittäin positiivisia. 

Ryhmän kiputilat vähentyivät 39 % sekä jännitystilat 78 %, 8 viikon harjoitusjakson aikana. Ryhmän liikkuvuuspisteet kasvoivat keskimäärin 7,0 pisteellä, mikä tarkoittaa isoa parannusta. Kehon liikkuvuuden lisääntyminen näkyi päivittäisessä tekemisessä parantuneina työasentoina, joka puolestaan helpottaa kehon jännitys- ja kiputiloja.

PK Terveyden työterveyslääkäri Elina Jäntti

”Oli mielenkiintoista päästä mukaan pilottkokeiluun. Kaikki keinot, jotka lisäävät ihmisten motivaatiota liikkumiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, ovat tervetulleita. Hienoa, kun ne pystytään toteuttamaan helposti ajoittain kiireisenkin arjen keskellä. Liikunnan lisäämisellä ja omaan hyvinvointiin panostamisella on valtava merkitys työssä jaksamisen kannalta sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyssä.  Parhaimmillaan ne tukevat  ja parantavat työkykyä pitkällä aikavälillä ja siten vähentävät ennenaikaisen työkyvyttömyyden riskiä.”

PK Terveyden työfysioterapeutti Tatu Hämäläinen

”Kaupan alan sekä parturi-kampaajien työssä on paljon fyysistä kuormitusta. Kuormitustekijät painottuvat staattiseen sekä toistotyön aiheuttamaan kuormitukseen ja käsillä tehtäviin nostotöihin. Työpäivissä on paljon nivelen keskiasennosta poikkeavia liikkeitä. Jos työpäivän aikana nivelen keskiasennot ylitetään toistuvasti useamman tunnin ajan, riski rasitusperäisille tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloille kasvaa. Monesti nivelen rajoittunut liike kompensoituu jostain muualta kehosta. Esimerkkinä ylemmän nilkkanivelen tai kireiden takareisien rajoittunut liike joudutaan nostotyössä kompensoimaan monesti alaselän liiallisella pyöristyksellä, joka kasvattaa alaselän kuormitusta jopa kymmenkertaiseksi. Työterveyden näkövinkkelistä tällaisilla ennaltaehkäisevillä projekteilla saadaan varhaisessa vaiheessa ihmisiä motivoitumaan liikkuvuuden lisäämiseen, ja sillä voi olla kuormitusta merkittävästi vähentävä vaikutus.”

PKO Työntekijöiden palautteet pilotista

PKO keräsi kokeiluun osallistuneilta työntekijöiltä palautteet ja ne tukivat TE3 kautta saatuja tietoja hyvistä tuloksista. Palautekyselyn mukaan pilottikokeilu sai arvosanaksi 8,6 (0-10 asteikolla). 

Mika-Jussi Mononen, Pohjois-Karjalan Osuuskaupan henkilöstöpäällikkö

Näyttäisi siltä, että olemme löytämässä sellaisen mallin mikä soveltuisi laajasti erilaisille henkilöille. Kehonhuolto ja liikkuvuus on asia johon törmää väistämättä, olit sitten aktiivisempi liikkuja tai katsot asiaa pelkästään työkyvyn näkökulmasta. Suosittelen lämpimästi kokeilemaan ja itse sain vastauksia ja apua sellaisiin asioihin, joiden kanssa olin tuskaillut jo kymmenkunta vuotta” 

Jarkko Kortelainen, TE3 Oy

”Todella mielenkiintoinen projekti monellakin eri tasolla. Tulokset olivat todella hyviä ja oli mahtavaa saada selville, että yrityksemme asiakaspalveluhenkisyys on meillä huipputasoa. Saimme myös kerättyä erittäin hyödyllistä tietoa henkilöstön työkyvyn parantamiseksi, jota voidaan myös jalostaa työterveyshuollon puolella. Suuri kiitos kaikille projektiin osallistuneille.” 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on jäsentensä omistama kuluttajaosuuskunta. Omistajapohja koostuu yli 106 000 pohjoiskarjalaisesta, joille tuotamme palveluja ja etuja päivittäin. PKO:lla on toimintaa 13 kunnan alueella yli 130 toimipaikkaa, jotka työllistävät noin 1 600 henkilöä.