Raskone laajentaa yhteistyötä TE3:n kanssa

Pilotin hyvien tulosten siivittämänä palvelukonsepti otettaan käyttöön usealla eri toimipaikalla. 

Raskone Oy on hyötyajoneuvojen huoltoon keskittynyt yritys, jonka tavoitteena kaikessa toiminnassa on kuljetuskaluston liikkeellä pitäminen. Vantaan Airport & Trailer -toimipisteen henkilökunnalle järjestettiin mahdollisuus osallistua TE3-työkykyprojektiin. Pilotti startattiin 30 minuutin informatiivisella luennolla kehon liikkuvuuden ja liikeratojen merkityksestä arkipäivään sekä fyysiseen työhön. Luennon jälkeen kehon liikkuvuusmittauksista ja harjoittelusta kiinnostuneista henkilöistä muodostettiin ryhmä, joka sai mahdollisuuden osallistua projektiin.

Asiakkaamme yllätykseksi kiinnostus oli kova ja pilottiryhmä täyttyi nopeasti. Luennon jälkeen projektiin osallistuneet kävivät TE3:n digitaalisissa liikeratojen alku- ja seurantamittauksissa, sekä mittausten välissä he tekivät liikerataharjoituksia.

Liikeratamittausten lisäksi TE3 suoritti työtehtäväanalyysit haastavimmille työtehtäville, joiden avulla saimme selville:

  • Mitä kehon liikeratoja eri työtehtävät vaativat?
  • Miten työtehtävien kuormitusta voidaan alentaa paremmilla työasennoilla?
  • Mitä eri työtehtävään valmistavia liikkeitä kannattaa tehdä ennen eri työn aloitusta kuormituksen madaltamiseksi?
  • Miten työtehtävästä palautumista voidaan nopeuttaa?

Pilotin tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin TE3-konsepti soveltuu huollon ammattilaisten työtehtäviin, sekä onko Raskoneen henkilökunta kiinnostunut tämän kaltaisesta ennaltaehkäisevästä työkykypalvelusta.

Projektiin osallistui 19 korjaamon työntekijää Vantaan Raskonen Airport & Trailer -toimipisteen toimitiloissa ja saavutetut tulokset olivat todella hyviä. Aktiivisen harjoittelun ansiosta koko ryhmän liikkuvuuspisteet kasvoivat keskimäärin 3 pisteellä, mikä tarkoittaa hyvää kehitystä ja parempaa kykyä suoriutua fyysisesti vaativista työtehtävistä. Myös työtehtäväanalyysien tulokset auttoivat laskemaan työn kuormitusta. Näistä syistä ryhmän kiputilat vähenivät 42% ja jännitystilat vähenivät 31% seitsemän viikon harjoitusjakson aikana.

Charlotta Lindgren, Raskone Oy:n HR managerin kommentit

”Yhtiönä haluamme aktiivisesti kehittää henkilöstömme työhyvinvointia ja työkykyä. Aikaisemmin toteutetuissa ergonomian kehitysprojekteissa on haasteena ollut henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio muutokseen. Siksi halusimmekin kokeilla uutta, henkilökohtaisempaa ja mittaamiseen pohjautuvaa lähestymistapaa. Se että aidosti näkee missä kunnossa oma keho on ja saa pelimerkit ongelmakohtien kehittämiseksi luo hyvän perustan muutokselle. TE3:n edustajien asiantuntemus on motivoinut minuakin huolehtimaan kehon liikkuvuudesta paremmin, vaikken itse mittaukseen osallistunutkaan.” 

”Monessa yrityksessä on huolena, saadaanko työntekijät osallistumaan työkyky- tai työhyvinvointiprojekteihin ja ennen kaikkea motivoitumaan sen interventioihin. Monesti osallistujamäärät jäävät valitettavan alhaiseksi. Oli mahtavaa huomata miten henkilöt, jotka aikaisemmin eivät ole osallistuneet projekteihin tarttuivat tähän tilaisuuteen. Pilotin hyvät tulokset mahdollistavat projektin jatkon yrityksen muissa toimipisteissä, mikä on osoitus onnistuneesta pilotista.” jatkaa TE3 Oy:n toinen perustaja Jarkko Kortelainen.

Kiitos Charlotta, esihenkilöt ja koko Vantaan Airport & Trailer -toimipisteen henkilöstö heittäytymisestä projektiimme. Uskomme, että nähty sitoutuminen kehon liikkuvuuksien kehittämiseen tuo pidemmällä aikavälillä merkittäviä terveyshyötyjä, mainittuja säästöjä sairauspoissaoloissa sekä elämänlaadun parantumista laajemminkin. Jatkamme tiivistä yhteistyötä ja aktiivista tulosten seuraamista.

Raskone Oy

Keskittymme kaikessa toiminnassamme kuljetuskaluston liikkeellä pitämiseen. Rakennamme kestäviä asiakassuhteita ja aitoja kumppanuuksia. Kunnioitamme kuljetusalan sankareita ja haluamme omalta osaltamme pitää pyörät pyörimässä. Meidät tunnistaa huumorilla höystetystä yhteishengestä, korkeasta työmoraalista, sekä suomalaisesta suoraselkäisyydestä. Jokainen korjaamo on osa oman alueensa yhteisöä.