Helsingin Seniorisäätiö sai työeläkevakuutusyhtiön tukemalla projektilla merkittäviä tuloksia lyhyessä ajassa

Helsingin Seniorisäätiön asukkaat ovat vaikeasti tai keskivaikeasti muistisairaita tai toimintarajoitteisia vanhuksia. 

Asukkaiden hyvinvoinnista huolehtii n. 450 työntekijää, joista suurin osa on välittömässä hoitotyössä. Seniorisäätiö panostaa merkittävästi työntekijöidensä hyvinvointiin ja käynnisti laajan hyvinvointihankkeen yhdessä TE3:n ja omien fysioterapeuttiensa kanssa. 

Hankkeen tavoitteet olivat seuraavat:

  1. Parantaa henkilöstön kykyä suorittaa työtehtäviä niiden vaatimissa työskentelyasennoissa
  2. Vähentää tuki- ja liikuntaelinpoissaoloja, sekä lisätä työntekijöiden hyvinvointia sekä töissä että vapaa-ajalla.

Hyvinvointihanke on rakennettu useasta toisiaan täydentävästä osasta. Ensin kartoitettiin henkilöstön kyky suorittaa työtehtäviä niiden vaatimissa työskentelyasennoissa TE3-liikkuvuusanalyysien avulla. Analyysi antoi jokaiselle tulokseen pohjautuvat interventioharjoitteet. Tämän jälkeen työntekijät aloittivat omakohtaisen harjoittelun omien kehon liikeratojen “pullonkaulojen” korjaamiseksi. Tätä tuettiin mahdollisuudella suorittaa liikkuvuusharjoitteet työpaikalla taukoliikuntana. Hankkeen seuraava vaihe käynnistyi tammikuussa, jolloin taukoliikkeiden lisäksi Seniorisäätiön omat fysioterapeutit ohjaavat liikuntahetkiä omalle henkilökunnalle.

“Hankkeen hyvät tulokset kertovat, että valitsimme hyvän keinon taukoliikuntakulttuurin edistämiseen.”

TE3:n konsepti innosti henkilöstöä, henkilökohtaiset liikkuvuustulokset sekä muutama yksilöllinen ja ohjattu harjoite motivoivat aloittamaan harjoittelun. Harjoittelu näkyy nopeasti omassa hyvinvoinnissa kuten kipu- ja jännitystilojen vähenemisessä. Tämän toivomme innostavan taukoliikuntaan jatkossakin”kommentoi Sari Mouhouka Helsingin Seniorisäätiön työkykykoordinaattori.

Jo puolessa välissä hanketta tulokset ovat erittäin lupaavia. 

Projektiin valikoitiin 68 osallistujaa joiden kiputilat ovat vähentyneet 43% ja jännitystilat 32% 11 viikon TE3 mittausten ja harjoittelujakson aikana. Ryhmän TE3-liikkuvuuspisteet kasvoivat keskimäärin 6,0 pisteellä, mikä tarkoittaa erinomaista parannusta. Parempi kehon liikkuvuus näkyy päivittäisessä tekemisessä parantuneina työasentoina, mikä puolestaan helpottaa kehon jännitys- ja kiputiloja sekä ennaltaehkäisee niiden syntyä.

Seniorisäätiön työntekijöiltä saatu palaute on ollut hyvää. Ongelmat erityisesti niska-hartiaseudulla, lapojen alueella ja alaselässä ovat vähentyneet merkittävästi tai jopa poistuneet kokonaan – useilla jopa todella nopeasti täsmäharjoittelun aloittamisen jälkeen. Eräs työntekijä kertoi, ettei ole kärsinyt migreenistä hänen saatua lisää liikettä kehoon. Monet kokevat kehittyneensä myös harrastuksissaan paremman liikkuvuuden ansiosta. 

Miksi hyvät liikeradat ovat tärkeitä hoitoalalla?

”Hoitoalalla työtehtävät vaihtelevat erittäin laajasti ja niin myös työasennot. Nostot, kyykyssä käymiset, ylävartalon taivutukset sekä kierrot kuuluvat jokapäiväiseen hoitotyön. Tämän vuoksi liikeratojen laajuus on merkittävässä roolissa, kun arvioidaan hoitoalan työn kuormittavuutta. Mitä lyhyempiä kehon liikeradat ovat, sitä aikaisemmin ne jarruttavat oman kehon liikettä. Näin ollen lyhyillä liikeradoilla olevilla henkilöillä keho kuormittuu nopeammin työpäivän aikana kuin pitkillä liikeradoilla olevilla henkilöillä. Tämä taas johtaa nopeammin jännitystilojen kasvuun, jotka voivat muuttua pitkittyneenä kiputiloiksi. ”, kommentoi Jarkko Kortelainen TE3 Oy:n konseptijohtaja.

Helsingin Seniorisäätiö

sr on ikäihmisten hoivapalveluja tuottava voittoa tavoittelematon säätiö. Säätiön viidessä palvelukodissa tarjotaan turvallista ja yksilön tarpeet huomioivaa ympärivuorokautista hoivaa helsinkiläisille ikäihmisille. Kodista riippuen pitkäaikaista-, lyhytaikaista-, psykogeriatrista- ja palliatiivista hoitoa. Seniorisäätiö on Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisö, joka ei harjoita liiketoimintaa, vaan mahdolliset toiminnan tuotot käytetään laadukkaan toiminnan kehittämiseen.

TE3 Oy on suomalainen terveysteknologian kasvuyritys, joka on mullistanut patentoimallaan teknologialla työkykyriskien analysoinnin ja interventiot. Autamme asiakkaitamme vähentämään merkittävästi sairauspoissaoloja sekä lisäämään työntekijöiden tuottavuutta ja hyvinvointia. Onnistumisen edellytyksenä on liikkuvuuden merkityksen lisääminen ja harjoitusmotivaation nostaminen. Yli 90 % mittauksiin osallistuneista henkilöistä on kertonut saaneensa TE3-analyysistä apua ja lisänneensä omatoimista harjoittelua.