Digitalisoimme MOVE!-testin lasten ja nuorten suorituskyvyn edistämiseksi

Kehon liikkuvuuksien ja liikkeen laadun analysointi on perustunut aina pääosin visuaaliseen arviointiin. Mittauksiakin on tehty, mutta usein on mitattu vain tiettyä osa-aluetta, vaikka keho on kokonaisvaltainen ketju, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Maailman johtavien liikunta -ja terveysalan ammattilaisten opastamana on kehitetty yksinkertainen ja nopea tapa analysoida kehon liikkuvuutta, stabiilisuutta ja liikkeen symmetriaa.

”Alun perin idea lähti siitä, kun luimme monista eri tiedotteista ja uutisista, kuinka lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt ja kunto heikentynyt nykyisen elämäntyylin myötä. Tässä pisteessä ollaan edelleen ja tilanne vain huononee.” kertoo TE3 Oy:n Toimitusjohtaja ja toinen kehittäjistä, Ari Laakkonen.

TE3 Oy:n konseptin ydin perustuu yksilölliseen kehon analysointiin, joka suoritetaan suomalaisella innovaatiolla TE3 älykepillä, josta tulos siirtyy automaattisesti applikaatioon, joka analysoi sen. Analyysin tulokset ovat visuaalisia, yksiselitteisiä ja antavat konkreettiseen kuvan siitä missä tilassa liikkeen laatu on. Näin tulokset ei jää silmien varaan sekä arvailuksi ja pystymme antamaan suoraan vastauksen mitä pitää kehittää ja millä tavoin.

Miten uskallamme väittää, että juuri liikkuvuus osana suorituskykyä ratkaisee niin monta ongelmaa lapsilla ja nuorilla, sekä lisää heidän liikkumistaan ja sitä kautta myös tietysti parantaa kuntoa?

Ensin pitää ymmärtää liikkuvuus oikein. Se on paljon enemmän kuin notkeus, jota harjoitellaan venyttelemällä. Notkeus on lihasten passiivista kykyä venyä, liikkuvuus puolestaan tarkoittaa kehon nivelten aktiivista liikealuetta, eli kehon helppoa liikettä koko nivelen luonnollisella liikealueella.

Hyvä liikkuvuus on kehon kaiken toiminnan perusta. Se taitojen opetteluun, liikeratoihin, vähentää loukkaantumisriskiä, motivoi liikkumaan, koska kaikki liike tuntuu helpommalta ja tätä kautta vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten mielikuvaan liikunnasta.

Testaaminen osana ratkaisua

Fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja. Move!-järjestelmän lähtökohtana on kannustaa ja tukea oppilaita fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa.

Testeissä on noussut ilmi liikkuvuuden haasteet jo nuorilla, joka johtuu siitä, että istumiseen käytetään enemmän aikaa kuin aikaisemmin. Istuminen vaikuttaa negatiivisesti liikeratoihin, joka taas alentaa merkittävästi lasten ja nuorten liikkuvuutta ja sitä kautta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti suorituskykyyn. Ongelma Move!-mittauksessa on se, että miten voimme todeta oikeat kehityskohdat, mitata niitä tarkasti ja alkaa harjoittamaan kehityskohtia?

TE3 on luonut tähän ratkaisun ja on tehnyt kehon liikeratojen mittaamisen ja niiden kehittämisen helpoksi. Move!-mittaukseen verrattuna tämä mittaustapa tuo helpompia ratkaisua tulosten seuraamiseen ja ongelmakohtien kehittämiseen. Nuoriakin innostava Suorituskyky-numero lisää motivaatiota kehittää ja harjoitella liikeratoja paremmaksi joka kerta. Myös tiedetään, että teknologia kiinnostaa paljon lapsia ja nuoria, joka lisää mielenkiintoa harjoittelemiseen ja sen ylläpitämiseen eri keinoin. 

TE3-älykepin avulla mitataan kehon liikeradat tarkasti ja luotettavasti asteen tarkkuudella. Yli 9 000 koko vartalon liikeratojen datamassa antaa tuen mittaustulosten analysoinnille. Applikaation avulla myös tulosten pitäminen ja seuraaminen on helpompaa ja nopeuttaa käyttäjäänsä tekemään myös jatkotestauksia helpommin ja vertaamaan vanhoihin tuloksiin.

TE3 on luonut monipuolisen konseptin, joka antaa valmiin ratkaisun kaikkiin tuloksiin pohjautuen nykyajan haasteisiin ja ongelmiin lapsilla ja nuorilla. Liikeratoja kasvattavat liikkeet, taito- sekä temporadat ovat samanaikaisesti tehokkaita sekä hauskoja. Nuoret kokevat onnistumisen tunteita, joka lisää taas motivaatiota uuden oppimiseen. Liikeratojen ja taitojen lisääntyessä liikkuminen on helpompaa kun ”jarrut” ovat poissa. Tämä vaikuttaa myös positiivisesti nuoren jaksamiseen koulussa, vapaa-ajalla sekä harrastuksissa ja urheillessa.

Koska elämäntyyli on muuttunut paljon lapsilla ja nuorilla, on lohdullista suorituskyvyn ja liikeratojen harjoittelussa se, että joka päivä vähän tehtynä saamme jo nopeasti kehitystä ja tuloksia aikaiseksi, eikä se vaadi liikaa ponnistelua. Peruskunnon heikentymisen takia, kun lähdemme kehittämään ensin liikeradat kuntoon, niin myös taitojen opettelu ja muu liikunta tuntuu mielekkäämmältä ja helpommalta.

Mitä ja miten kehittää nuorten liikkuvuutta ja mihin se vaikuttaa?

TE3 Oy on mitannut noin 500 liikkuvuusmittausta 10–15-vuotiaille lapsille ja nuorille ja näiden tulosten pohjalta tiedämme, mitkä liikeradat ovat vajaita, mihin se vaikuttaa ja miten pystymme korjaamaan sen ennenkuin siitä tulee suurempia ongelmia.

Mitatun datan mukaan on hyvin huolestuttavaa todeta, että esimerkiksi 10–15-vuotiaiden liikerata takareisissä on lyhyempi kuin 60–65-vuotiailla.

Nämä seuraavat mittausten avulla löydetyt vajaat liikeradat vaikuttavat jo suurissa määrin moneen arjen perusliikkeeseen sekä harrastuksiin ja urheiluun:

Nilkkojen liikkuvuus. Vain 29% mitattavista pääsee tavoite-alueeseen, joka takaa normaalin liikeradan ja liikkeen. Suuri syy tähän on mm. huonot kengät.

Kun lisäämme liikkuvuutta nilkkoihin, niin pääsemme normaalisti kyykkyyn, joka vähentää rasitusta selkään.

Takalinjan liikkuvuus. Vain 11% mitattavista pääsee tavoite-alueeseen, joka takaa normaalin liikeradan ja liikkeen. Suurimpia syitä on istuminen ja passiivisuus arjessa.

Kun lisäämme liikeradan normaaliksi takareisiin, niin voimme nostaa normaalisti tavaroita lattialta, istua paremmassa asennossa sekä liikkua monipuolisemmin.

Olkavarren liikkuvuus. Vain 45% mitattavista pääsee tavoite-alueeseen. Suurimmat syyt ovat istuminen, huono ryhti, liikkeen puute ylävartalossa.

Kun lisäämme liikkuvuutta ylävartaloon niin pystymme nostamaan kädet ylös kunnolla, kompensoimatta esimerkiksi liikettä selän alueelta.

Kirjoittaja: Johanna Tikkanen, TE3 Oy COO & Jarkko Kortelainen, TE3 Oy Founder

Samankaltaiset artikkelit