Fressi trusts the quality of movement!

Fressi’s Sports and Wellness Centers are among the first to introduce the TE3 Movement Quality analysis. With the help of the unique, data-driven analysis, Fressi’s individual coaches are able to objectively assess the quality of the client’s movement and articulate to them areas of development with both legible and visual results. In practice, this means that in addition to a coach’s feedback, the client also receives a visual report of their mobility and movement quality baseline. Prior methodologies assess widely familiar measurements, for example, body composition, but this is the first time that the same can be said in regard to movement quality measurement and management.

“With the help of the analysis, we are able to measure the client’s starting situation, so that we can very concretely outline what is worth practicing and how training with a coach will help him or her. This contributes to their progress, as we can identify with certainty the fact that it is more motivating to train with a coach because we clearly understand what the training objective is and what we are trying to better influence,” opens Tiia Neuvonen, Fress’s Physiotherapy Service Manager.

“The body works in chains, a bit like a puppet being moved by strings in a puppet show. It is very important that the strings are the right length and work together. In this case, the puppet works properly when the movement is accurately controlled. The body works the same way. When the body’s movements are optimal it appears as an upright and symmetrical motion, in which a stress state cannot be formed due to motion compensation. The body is more relaxed and recovers faster, which, for example, also has a positive effect on the quality of sleep among other aspects of wellbeing”, continues Ari Laakkonen, CEO of TE3 Oy.
The purpose of the TE3 Movement Quality analysis is to help the client better understand the state of the body’s chains. When the result is cohesively understood, it is much easier to start focusing on training and realize why you are training and what it will affect. The TE3 Movement Quality analysis has been developed by the Finnish well-being technology company TE3 Oy. The analysis is included in the TE3 license, which is used in professional sports coaching and in gym chains and physiotherapy that promote exercise and well-being.

The story of the sports and wellness center, Fressi, dates back to 1979. Over the past 40 years, Fressi has expanded as a chain to its current size: 39 outlets all across Finland. With 15 full-service wellness centers and 24 Fressi24 gyms, Fressi is the largest domestic company in the industry today.

Check out the service and book your own time at https://www.fressi.fi/palvelut/te3-movement-quality-analyysi/

Fressi luottaa liikkeen laatuun

Fressin liikunta- ja hyvinvointikeskukset ovat ottaneet ensimmäisten joukossa käyttöön TE3 Movement Quality -analyysin. Analyysin avulla Fressin yksilövalmentajat pystyvät objektiivisesti arvioimaan asiakkaan liikkeen laatua ja osoittamaan asiakkaalle kehitettävät kohteet selkeästi luettavin tuloksin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakas saa valmentajan palautteen lisäksi myös visuaalisen raportin omasta lähtötilanteestaan liikkuvuuksien ja liikkeen hallinnan suhteen. Mittaukset ovat tutumpia esimerkiksi kehonkoostumuksen osalta ja nyt tämä onkin ensimmäinen kerta, kun vastaavaa pystytään mittaamaan myös liikehallinnan puolella.

”Analyysin avulla pääsemme mittaamaan asiakkaan lähtötilanteen, jolloin pystymme hyvin konkreettisesti hahmottamaan mitä kannattaa harjoitella ja miten harjoittelu valmentajan kanssa tulee auttamaan häntä. Tämä osaltaan tehostaa harjoittelun etenemistä, sillä voimme varmasti samaistua kaikki siihen, että on motivoivampaa harjoitella, kun ymmärrämme selkeästi mihin harjoittelulla tähdätään ja mihin asioihin sillä pyrimme vaikuttamaan, avaa Fressin Fysioterapian palvelupäällikkö Tiia Neuvonen”

“Keho toimii ketjuissa, hieman kuten marionettinukke, jota liikutellaan naruissa nukketeatterissa. On erittäin tärkeää, että narut ovat oikean mittaiset ja toimivat yhdessä. Tällöin marionetti toimii oikein ja liike on hallittua. Keho toimii samoin. Kun kehon liikkuvuudet ovat optimaalisia se mm. näkyy ryhdikkäänä ja symmetrisenä liikkeenä, jolloin jännitystiloja ei pääse liikkeen kompensaation vuoksi muodostumaan. Keho on rennompi ja palautuu nopeammin, mikä esimerkiksi vaikuttaa myös unen laatuun positiivisesti, jatkaa TE3 Oy:n Toimitusjohtaja Ari Laakkonen.”

TE3 Movement Quality -analyysin tarkoituksena onkin auttaa asiakasta ymmärtämään konkreettisesti missä tilassa kehon ketjut ovat. Kun tuloksen ymmärtää yksiselitteisesti, on huomattavasti helpompi alkaa keskittymään harjoitteluun ja oivaltaa miksi harjoitellaan ja mihin se tulee vaikuttamaan.  
 
TE3 Movement Quality -analyysin on kehittänyt suomalainen hyvinvointiteknologian yritys TE3 Oy. Analyysi sisältyy TE3 lisenssiin, joka on käytössä mm. huippu-urheilun valmennuksessa sekä liikuntaa ja hyvinvointia edistävissä kuntosaliketjuissa ja fysioterapiassa.

Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressin tarina alkaa jo vuodesta 1979. Kuluneen reilun 40 vuoden aikana Fressi on laajentunut ketjuna nykyiseen mittaansa, 39 virkeään toimipisteeseen ympäri Suomen. 15 täyden palvelun hyvinvointikeskuksen ja 24 Fressi24 -kuntosalin myötä Fressi on nykyään alan suurin kotimainen, valtakunnallisesti toimiva yritys.

Tutustu palveluun ja varaa oma aikasi https://www.fressi.fi/palvelut/te3-movement-quality-analyysi/

Similar Posts