Moving towards broader and higher quality individual coaching skills

Forever fitness clubs’ individual coaching has been around for more than 10 years, focusing on versatile client mobility. The Fustra training provided a variety of tools for developing holistic functional mobility, balancing the body’s musculature, and thereby improving movement control. With all this, we are able to guarantee our coaching clients a more well-rounded approach to exercise.

We have known the importance of mobility and movement control in our individual coaching for a long time. It has been challenging to verify it and concretely illustrate it to the client, because if they do not have a clear understanding of the body’s current capacity, it often deters training motivation. Therefore, we started cooperating with TE3 to obtain conclusive numerical data to support the development of our clients and improve the quality of our coaching.

The TE3 Movement Quality method has been introduced as the foundation of our coaching packages and gives them the tools to identify and articulate to the client precisely his or her individual development targets. Based on the results, we can tailor the entire coaching process to cater to their precise needs in a safer and more effective manner. Testing is done regularly during the coaching relationship to monitor and verify progress.
TE3 Movement Quality measurement is also a unifying factor in the cooperation of our physiotherapists and coaches. By utilizing the same analysis, the information chain is reinforced when the client moves from physiotherapy to coaching or vice versa. In this way, we ensure multi-professional cooperation to improve the client’s well-being, guarantee data-driven results, and leave them satisfied.

Our cooperation with TE3 aims at even wider and higher-quality individual coaching expertise.

TE3 Motion quality measurements are available at the following Premium locations:

 • Forever Lappeenranta
 • Forever Turku (Leaf Areena)
 • Forever Järvenpää
 • Forever Kerava
 • Forever Matinkylä
 • Forever Hiekkaharju
 • Forever Varisto
 • Forever Töölö
 • Forever Herttoniemi
 • Forever Lite + Lahti

The TE3 Movement Quality concept and analysis has been developed by the Finnish welfare technology company, TE3 Oy. The concept is used in professional sports coaching and physiotherapy, as well as in gym chains that promote exercise and well-being.

Kohti laajempaa ja laadukkaampaa yksilövalmennusosaamista

Forever kuntoklubien yksilövalmennus on toiminut yli 10 vuotta, keskiössä asiakkaan monipuolinen liikuttaminen. Fustra-harjoittelu antoi rutkasti työkaluja kokonaisvaltaisen toiminnallisen liikkuvuuden kehittämiseen, kehon lihaksiston tasapainottamiseen ja tätä kautta liikkeen hallinnan parantamiseen. Tämän kaiken myötä pystymme takaamaan valmennusasiakkaillemme kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia liikunnan avulla.

Olemme tienneet yksilövalmennuksessamme liikkuvuuden ja kehon hallinnan merkityksen jo pitkään. Sen todentaminen ja asiakkaalle havainnollistaminen konkreettisesti on ollut haastavaa. Mikäli asiakkaalla ei ole selkeää ymmärrystä kehon tämänhetkisestä toimintakyvystä, vaikuttaa se myös osaltaan harjoittelumotivaatioon. Tämän vuoksi aloitimme yhteistyönTE3:n kanssa, saadaksemme enemmän numeraalista dataa asiakkaidemme kehittymisen tueksi sekä valmennuksemme laadun parantamiseksi.

Valmennuspaketin alussa tehty TE3 Liikkeen laadun mittaus antaa valmentajillemme työkaluja osoittaa asiakkaalle juuri hänen yksilölliset kehityskohteensa. Tuloksen perusteella voimme räätälöidä koko valmennuksen entistä yksilöllisemmäksi, turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi. Testauksia tehdään säännöllisesti valmennussuhteen aikana seurataksemme edistymistä ja todentaaksemme kehittymistä.

TE3 Liikkeen laadun mittaus on yhdistävä tekijä myös fysioterapeuttiemme ja valmentajiemme yhteystyössä. Samaa analyysia hyödyntäen informaatioketju ei katkea asiakkaan siirtyessä fysioterapiasta valmennukseen tai toisin päin. Näin varmistamme moniammatillisen yhteistyön asiakkaan hyvinvoinnin parantamiseksi, takaamme varmemman tuloksen sekä saamme tyytyväisen ja suorituskykyisemmän asiakkaan.

Yhteistyömme TE3:n kanssa tähtää kohti entistä laajempaa ja laadukkaampaa yksilövalmennusosaamista.

TE3 Liikkeen laadun mittauksia on saatavilla seuraavista Premium toimipisteistä:

 • Forever Lappeenranta
 • Forever Turku (Leaf Areena)
 • Forever Järvenpää
 • Forever Kerava
 • Forever Matinkylä
 • Forever Hiekkaharju
 • Forever Varisto
 • Forever Töölö
 • Forever Herttoniemi
 • Forever Lite + Lahti

TE3 Movement Quality (liikkeen laatu) konseptin ja analyysin on kehittänyt Suomalainen Hyvinvointiteknologian yritys TE3 Oy. Konsepti on käytössä mm. Huippu-urheilun valmennuksessa ja fysioterapiassa sekä liikuntaa ja hyvinvointia edistävissä kuntosaliketjuissa.

Similar Posts