TE3 and Nesta Japan’s new collaboration

Finnish startup and wellness technology company, TE3 Oy, has signed a cooperation agreement with the US-based Personal Trainer (PT) organization, Nesta Japan.

Nesta is one of the most prestigious and largest PT institutions in both the US and Japan. The cooperation covers TE3 Movement Quality concept training and the sale of the licenses in Japan. Nesta Japan estimates that the license will be in use with 1,000 Personal Trainers by the end of 2021.

“In Japan, professional coaches are looking to be at the forefront of learning something new and are familiar to integrating technology as component of coaching. TE3 is a pioneer in mobility and movement quality, so we wanted to be the first to include it in our training. Trainers receive a new tool from the license to motivate and engage clients. Nesta has always followed the development of the industry and wants to be a pioneer by bringing the latest know-how to the market”, Nesta Japan CEO Reki Higashiyama opens.

“Such collaborations with the world’s leading training organizations in the field confirms that four years of work on mobility training has elevated us to become an expert leader in the field,” continues Ari Laakkonen, President and CEO of TE3 Oy.

“This again gives us a big dose of energy for the next collaboration meetings. Of course, this creates a unique opportunity due to the fact that my colleague and co-founder, Jarkko Kortelainen, now have to study the Japanese language to ensure that the quality of the license is progressing smoothly in Japan”, continues Ari with a twinkle in his eye.

AN OVERVIEW: NESTA (National Exercise & Sports Trainers Association) was established in 1992 in Southern California.  Today, NESTA is an international association with over 75,000 members and 70000 trainers from around the world. Our members are from over 80 countries. Our certifications are accepted, recognized and used globally. Many of our graduates are entrepreneurs specializing in a wide range of training and coaching specialties.

TE3 ja Nesta Japan yhteistyösopimukseen

Suomalainen startup ja hyvinvointiteknologiayhtiö TE3 Oy on sopinut yhteisteistyösopimuksen USA lähtöisen Personal Trainer koulun NESTA Japanin kanssa.
NESTA on yksi arvostetuimmista ja suurimmista PT kouluista sekä USA:ssa että Japanissa.
Yhteistyö kattaa TE3 Movement Quality (Liikkeen laatu) konseptin koulutuksen sekä lisenssien myynnin Japanissa. NESTA Japan arvioi lisenssin olevan käytössä n.1000:lla personal trainerilla 2021 lopussa.

”Japanissa valmentajat haluavat olla etulinjassa uuden oppimisessa ja ovat tottuneet käyttämään teknologiaa osana valmennusta. TE3 on liikkuvuuksien ja liikehallinnan edelläkävijä, joten halusimme ottaa sen ensimmäisenä osaksi koulutuksiamme. Koulutetut valmentajat saavat lisenssistä uuden työkalun mm. asiakkaiden motivointiin ja sitouttamiseen. NESTA on aina seurannut alan kehitystä ja haluaa olla pioneeri tuomalla markkinoille ensimmäisenä uuden tietotaidon”- avaa NESTA Japanin Toimitusjohtaja Reki Higashiyama

”Tällaiset yhteistyöt maailman johtavien alan koulutuskeskusten kanssa antavat meille vahvistusta siihen, että 4 vuoden työ Liikkuvuuksien parissa on nostanut meidät alan asiantuntijajohtajaksi.” jatkaa TE3 Oy:n toimitusjohtaja Ari Laakkonen.

”Tästä saamme taas ison annoksen lisää energiaa seuraaviin asiakastapaamisiin. Oman haasteensa toki tuo se, että kollegani ja toinen yrityksen perustaja Jarkko Kortelainen joutuu nyt opiskelemaan Japanin kielen, että voi kouluttaa liikkeen laadun salat sujuvasti Japanissa” – Ari jatkaa pilke silmäkulmassa.

NESTA (National Exercise & Sports Trainers Association, Kansallinen liikunta- ja urheiluvalmentajien liitto ) on perustettu 1992 USA:ssa eteläisessä Californiassa. Nykyään NESTA on kansainvälinen yhdistys jonka certifioinnit on hyväksytty ja tunnustettu globaalisti. NESTA:ssa on 75 000+ jäsentä, 70 000+ yksilövalmentajaa jotka toimivat yli 80 maasssa. Useat NESTA:n kautta valmistuneista ovat yrittäjiä, jotka ovat suuntautuneet koulutuksissaan eri osa-alueiden specialisteiksi.

Similar Posts