Huippu-urheilun toimintamallien hyödyntäminen yritysten työkykyjohtamisessa

Huippu-urheilussa yksi valmentajan tärkeimmistä tehtävistä on urheilijan kehittäminen terveyttä riskeeraamatta. Kehittymisen varmistamiseksi valmentaja tarvitsee työkaluja tulosten mittaamiseen, motivaation ylläpitämiseen sekä dataa seurantaan, suunnitelmien luomiseen ja päivittämiseen. Nämä samat asiat pätevät myös nykyaikaisessa työkykyjohtamissa. 

Mittaaminen on yksi tärkeimpiä osia työkykyjohtamista. Ilman numeroita ja dataa ei voida varmistaa tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Hyviä mittareita työkykyjohtamiseen ovat mm:

  • Erilaiset työntekijöiden kyselyt, joilla seurataan työntekijöiden tuntemuksia kuten työtyytyväisyyttä, työhön sitoutumista, kokonaishyvinvointia, tuki- ja liikuntaelimistön kiputuntemuksia, henkistä hyvinvointia, jne.
  • Sairaspoissaolojen tarkka seuranta, jotta tiedetään mm. mitkä ovat syyt poissaoloille, miten useasti niitä syntyy, kuinka pitkiä ne ovat, syntyvätkö ne tietyissä työtehtävissä tai työympäristöissä jne. 
  • Erilaiset kohdennetut mittaukset kuten esimerkiksi tarjoamamme TE3 kehon liikerata-analyysi ja työtehtäväanalyysi, joilla selvitetään sekä arjen että työn kuormituksen vaikutukset työntekijöiden kehoon.

Jatkuvalla mittaamisella ja määrätietoisella tulosten seurannalla varmistetaan toimenpiteiden onnistuminen ja niiden perusteella on helppo tehdä tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan. Kun toimivat työskentelymallit on löydetty ja työympäristöä kehitetty, kannattaa niiden toimivuus varmistaa määrä-ajoin, jolloin saavutettuja tuloksia voidaan ylläpitää ja parantaa entisestään. 

Motivaation merkitys korostuu aina kun halutaan tehdä hyviä tuloksia. Ilman johdon ja työntekijän motivaatiota loistavat suunnitelmat jäävät usein toteuttamatta, tulokset tekemättä ja pitkäjänteinen työ hiipuu liian aikaisin. Huippu-urheilussa, samoin kuin työkykyjohtamisessa motivointikeinoja tulee olla useita, koska eri yksilöt motivoituvat erilaisista asioista. Alla ajatuksia motivaatiopolusta:

  • Aseta realistisia tavoitteita, jotka ovat helppoja ymmärtää ja yksinkertaisia mitata
  • Luo suunnitelma harjoitteluun / tehtäviin asioisin
  • Pidä kirjaa harjoittelusta / tehdyistä asioista
  • Motivoi ja palkitse tavoitteiden saavuttamisesta

Huippu-urheilussa valmentajan tehtävänä on tukea kehitysprosessia kaikin eri tavoin, jotta urheilija pääsisi haluamiinsa tavoitteisiin. Sama pätee työkykyjohtamiseen. 

Suunnitelmien tavoite on saada koko harjoituskokonaisuus paketoitua selkeään konseptiin, jolloin kokonaisuus on helpompi ymmärtää. Määrätietoisen junioritoiminnan suunnitelman pituus voi olla jopa 10 vuotta, olympiaurheilijan suunnitelman pituus on yleensä neljä vuotta, kun taas alemman tason joukkuelajeissa suunnitelman pituus on yleensä noin vuoden mittainen. Suunnitelmat silti pilkotaan aina myös pienempiin osiin kuten kuukausi, viikko, päivä ja yksittäinen harjoitus. Mittaaminen, harjoittelun seuranta ja kilpailut ovat osa kokonaisuutta, jolla seurataan suunnitelman onnistumisen kannalta tärkeimpiä asioita eli tuloksia. 

Olemme huomanneet useissa asiakasorganisaatioissamme, että samanlainen suunnitelmallisuus tuo tuloksia myös työkykyjohtamisesssa. Vuosisuunnitelman avulla kokonaisuus on helppo esittää sekä johdolle että työntekijöille, mikä lisää ymmärrystä ja lisää näin ollen suunnitelman onnistumisen todennäköisyyttä. 

Olemme näillä työkaluilla yhdessä asiakkaidemme kanssa päässeet tekemään työnantajista ”huippu-valmentajia” ja työntekijöistä ”huippu-urheilijoita” ja saavuttaneet merkittäviä tuloksia. On ollut hienoa nähdä tuloksia, jossa mm. yli 95% projektiin osallistuneista työntekijöistä ovat lisänneet omatoimista liikuntaa, 4-11pvn sairauspoissaolot ovat vähentyneet 50%:lla, työtyytyväisyys on parantunut ja työyhteisö- ja työympäristö ovat kehittyneet merkittävästi. 

Mikäli haluat olla toimia kuten huippuvalmentaja ja nykyaikainen työkykyjohtaja, ota rohkeasti yhteyttä. Kerromme lisää ja kartoitetaan yhdessä, miten hiotaan teidänkin joukkueesta seuraavan kauden mestari! 

Jarkko Kortelainen,

jarkko.kortelainen@te3mobility.com

Samankaltaiset artikkelit