Työhyvinvointi: Mikä motivoi liikkumaan myös ne, jotka eivät juuri koskaan liiku?

Miten työntekijät saisi oikeasti liikkumaan? 

Tämä ajatus pyörii usein henkilöstöpäälliköiden ja työnantajien mielessä. Kaikenlaisia hyvinvointiprojekteja on yritetty, mutta osallistumisprosentti jää aina alhaiseksi. Ne, jotka liikkuvat jo muutenkin hyppäävät mukaan hyvinvointiprojekteihin. Ne, jotka eivät liiku, haluavat vältellä kaikkia tapahtumia, missä kehoa pitäisi liikuttaa. Mikä ratkaisuksi?

Matalan kynnyksen harjoittelu 

Olemme todenneet, että matalan kynnyksen harjoittelu on tehokkain vaihtoehto saada liikkumattomat liikkeelle. Kynnys aloittaa täytyy olla niin matalalla, että vaatteita ei tarvitse vaihtaa, ei tarvitse hikoilla, harjoitteet voi tehdä missä vain ja milloin vain ja liikkeet ovat yksinkertaisia oppia. Tällä tavalla ensimmäinen askel oman kehon hyvinvoinnin aloittamiseksi tulee melkein huomaamatta. Harjoitteiden määrä tulee olla myös todella maltillinen, jolloin se ei kuormita jo muuten hektistä arkea. 

TE3-palvelussa 70-90% yrityksen henkilökunnasta osallistuu mittauksiin ja harjoiteisiin ensimmäisessä vaiheessa. Toisessa vaiheessa mattimyöhäset haluavat myös palvelun pariin, kun he ovat kuulleet työkavereiltaan, mitä he ovat mieltä TE3-palvelusta. Harjoitteiden määrä pidetään maltillisena (2-4 liikettä / päivä). Ajankäytöllisesti tarkoittaa se noin 5 minuutin panostusta liikkumiseen päivässä.  

Ymmärrys

Ymmärrys näyttelee merkittävää roolia, kun halutaan aktivoida henkilöitä, joille liikkuminen ei tunnu niin luonnolliselta. Kysymyksiin, mitä tehdään ja miksi tehdään, pitää pystyä vastaamaan motivaation lisäämiseksi. Kun vastaukset saadaan esimerkein yhdistettyä arjessa ja työssä vastaantuleviin haasteisiin, pystyy työntekijä sisäistämään harjoitteiden merkityksen hyvinvointiin.

TE3-konseptissa käytetään paljon kuvaesimerkkejä, joihin työntekijät voivat helposti samaistua. Monella voi olla haasteena esimerkiksi pään kääntäminen, kyykkyyn pääseminen, käsien nosto tai eteen taivutus, joka häiritsee päivittäisiä toimia. Kuvin ja esimerkein voimme näyttää:

  1. Mikä rajoite on kyseessä?
  2. Miten rajoite mitataan?
  3. Millä harjoitteella ratkaisemme rajoitteen?

Tämän jälkeen työntekijä ymmärtää palvelun kokonaisuuden ja näin ollen motivoituu tekemään harjoitteita aktiivisesti.

Tulokset ja kehittymisen seuranta

Nopeat tulokset  takaavat onnistumisen tunteen. Mikään muu asia ei lisää motivaatiota enemmän kuin saavutetut tulokset. On tärkeää huomata, että tehdystä työstä saa palkkion. Tulokset näkyvät seurantamittauksissa kehittyneinä liikeratoina, kipu-ja jännitystilojen vähenemisenä, työssä paremmin jaksamisena, unenlaadun parantumisena sekä toimintakyvyn ja suorituskyvyn parantumisena. 

TE3-harjoittelun tulokset perustuvat liikeratamittausten tulosten avulla valittuihin harjoitteisiin. Mittauksen avulla saadaan selville koko kehon liikeradat, jotka sovelluksen algoritmi analysoi. Analyysin tulosten perusteella sovellus tarjoaa asiakkaalle 2-4 harjoitetta, jotka kohdistuvat kehon niitä eniten tarvitsemille alueille. Näin harjoitusohjelma jää riittävän lyhyeksi, mutta samalla tehokkaaksi. Yksilöiden omiin suurimpiin liikeratapullonkauloihin keskittynyt täsmäharjoittelu takaa erinomaiset tulokset vähillä treenimäärillä Hyvät tulokset motivoivat osallistujia jatkamaan harjoittelua. Monesti parantunut kehon liikkuvuus on auttanut aloittamaan vanhoja tai uusia harrastuksia vapaa-ajalla.

Tuki ja turvallisuus

Kun kohderyhmänä on vähemmän liikkuvat henkilöt korostuu tuen tarve entisestään, kun ollaan aloittamassa henkilökohtaista harjoittelua. Alussa on osattava löytää ne henkilökohtaiset asiat jotka motivoivat harjoittelun aloittamiseen. Liikkeet tulee valita kunkin yksilön lähtötasolle sopivaksi ja on tärkeä varmistaa, että liikkeet opitaan tekemään heti alussa oikein ja turvallisesti, mutta tehokkaasti. Pitää muistaa rohkaista henkilöitä vahvuuksien kautta. Näin vältetään pelko-, häpeä- tai muita tunteita, joilla voi olla negatiivinen vaikutus harjoittelun aloittamiseen.

TE3 palvelun keskiössä on henkilön oikeaoppinen kohtaaminen. TE3-mittaajat ovat hyvinvointi- ja liikunta-alan ammattilaisia, joilla on vuosien kokemus ihmisten auttamisesta ja motivoinnista liikunnan pariin. Asiakasta tavatessa on tärkeää luoda turvallinen ja luottamusta herättävä ilmapiiri, joka antaa parhaan mahdollisen ponnahduslaudan liikkumisen aloittamiselle sekä siinä onnistumiselle. 

Voidaan todeta, että ymmärrys, matalankynnyksen harjoitteet, tulokset sekä henkilökohtainen tuki turvallisessa ja luotettavasssa ympäristössä ovat keskeisessä asemassa, kun halutaan saada vähän liikkuvia henkilöitä liikkeelle. Pitää muistaa myös, että tulosten mitattavuus ja kehittymisen seuranta ovat tärkeitä tekijöitä motivaation kasvattamiseen. 

Blogin on kirjoittanut Jarkko Kortelainen, TE3 Oy:n toinen perustaja, jolla on 20v kokemus ihmisten liikuttamisesta ja valmentamisesta.

Samankaltaiset artikkelit