Työpisteen ergonomia menettää merkitystään mikäli työntekijällä on rajoittuneet liikeradat

Olemme tottuneet panostamaan paljon rahaa ja energiaa ulkoiseen ergonomiaan työpisteillä. Tämä on loistava asia, koska sillä estetään virheasentojen määrää työskennellessä. Mutta mikäli ongelma on kehon omassa sisäisessä ergonomiassa ei kalliista työpisteen panostuksista saada täyttä hyötyä. Oletteko tutkineet perusteellisesti toimiiko työntekijöiden kehon oma, sisäinen ergonomia? Mikäli ei, on työntekijällä vaikeuksia suoriutua päivittäisistä työtehtävistä tai keho kuormittuu merkittävästi enemmän.

Mikä sitten rajoittaa liikeratojamme. Siihen ei ole täysin yksiselitteistä vastausta koska meillä jokaisella on omat taustamme, rutiinimme ja harrastuksemme. Olemme kenties tottuneet istumaan aina sama jalka toisen päällä, kannamme lasta tai laukkua aina samalla puolella, harrastamme toispuoleista lajia, istumme paljon tai teemme kuormittavaa työtä. Nämä tietyt toiminnot ja rutiinit alkavat huomaamattamme syömään liikeratoja ja aiheuttamaan ongelmia. Usein näihin ongelmiin havahdutaan vasta kun keho alkaa oireilla. Tulee epämiellyttävää kireyden tunnetta, kipua, jomotusta, venähdyksiä ilman suurempaa rasitusta tai tuntuu ettei keho enää rentoudu ja palaudu.

Työtehtävään voi kuulua esimerkiksi nostot lattian tasosta. Nilkkojen rajoittunut liikerata estää polvien vapaan liikkumisen, jolloin kuormitus siirtyy enemmän alaselän alueelle. Tässä nostoasennossa selän rasitustila kasvaa huomattavasti.

Hyvä nilkkojen liikkuvuus vapauttaa polven liikerataa eteenpäin, jolloin nostotekniikka paranee ja kuormitus vähenee alaselän alueelta merkittävästi. 

Mitä sitten tarkoittaa hyvä kehon sisäinen ergonomia?

Hyvä sisäinen ergonomia on helppoa kehon liikettä, kykyä päästä ääriasennosta toiseen ilman ulkopuolista apua tai ilman että asento tuntuu epämiellyttävältä tai paikat alkavat puutua. Tätä asiaa on helppo lähestyä muutamalla konkreettisella esimerkillä. Saatko esimerkiksi nostettua kätesi suoraan ylös ilman että selkä kaareutuu tai pääsetkö kyykkyyn ilman, että kantapäät irtoavat maasta? Entä pystytkö kiertämään rankaasi vaivatta riittävästi ja ovatko liikkuvuutesi symmetrisiä? Puutteelliset liikeradat ja kehon puolierot vaikuttavat oleellisesti kehon jännitystilojen syntyyn ja esimerkiksi niska-hartiaseudun ongelmiin sekä selkäkipuihin. 

TE3 Oy on tutkinut ja kehittänyt ihmiskehon sisäistä ergonomiaa, sen mittauksia ja ratkaisuja yli seitsemän vuoden ajan. Takana on tällä hetkellä yli 17.000 ammattilaisten tekemää kehon liikkuvuusanalyysiä, joiden avulla olemme löytäneet kaksi päähaastetta:

Haasteista suurin on rajoittunut liikerata, joka estää kehon normaalin toiminnan. Lyhyistä lihaksista johtuen keho kompensoi liikettä joltain toiselta alueelta, jolloin keho menee epätasapainoon ja jännitystila kasvaa. Normaalit kehon liikeradat mahdollistavat ergonomisesti parhaat työasennot, olivatpa ne sitten kuormittavassa tai istuvassa työssä.

Toinen haaste on puolierot eli liikkuvuuksien epäsymmetria. Esimerkiksi vasen takareisi on liikkuvuudeltaan oikeaa parempi. Epäsymmetriset liikeradat aiheuttavat mm. toispuolisen istuma-asennon tai nostot kuormittavat kehoa epätasaisesti. Nämä taasen lisäävät kehon jännitystiloja merkittävästi. Kehon liikeratojen symmetrian ja riittävien liikkuvuuksien omaavalla henkilöllä rento istuma-asento ja tasaisesti kuormittavat nostot on mahdollisia.

Olemme tehneet yhteistyötä lukuisten eri alojen yrityksien kanssa ja löytäneet tehokkaan ratkaisun, joilla pystymme korjaamaan ja ennaltaehkäisemään nämä kaksi merkittävää haastetta. Ennen kaikkea olemme saaneet ihmiset ymmärtämään liikkuvuuden merkityksen ja motivoitua heitä tekemään pieniä muutoksia arjessa sekä lisäämään omatoimista liikuntaa.

  1. Opastamme liikkuvuuden merkityksen konkreettisin esimerkein
  2. Mittaamme henkilön kehon sisäisen ergonomian TE3 liikkuvuusmittauksella
  3. Mittauksen avulla saamme selville kehon mahdolliset rajoitteet, joihin opastamme heti liikkuvuutta ja symmetriaa lisääviä liikkeitä
  4. Motivoimme harjoittelemaan liikeratoja n. 5 minuuttia / päivässä

Haluaisitko kuulla lisää, miten olemme onnistuneet eri alojen yrityksissä, joissa olemme saanneet henkilöstön liikkumaan tuloksellisesti samalla lisäten työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta sekä alentaen henkilöstöön liittyviä suoria ja epäsuoria kustannuksia? Ota yhteyttä jarkko.kortelainen@te3mobility.com

Samankaltaiset artikkelit