TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

TE3 Oy (myöhemmin TE3) on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi sekä noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakeja. Tämän tietosuojakäytännön (“Käytäntö”) tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, millaisia tietoja keräämme tuotteidemme ja palvelujemme yhteydessä sekä millä tavalla käsittelemme ja käytämme näitä tietoja. Ilmaisu ”henkilötiedot” tarkoittaa tässä Käytännössä tunnistettua tai tunnistettavaa yksilöä (eli luonnollista henkilöä) koskevia tietoja.

“TE3” tarkoittaa TE3 Oyj:tä, mukaan lukien kaikki sen kulloisetkin konserni- ja tytäryhtiöt (joihin viitataan myös ilmaisuilla “me”, “meitä” tai “meidän). Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että tämän Käytännön mukaisesti kerättyjä henkilötietojasi voi käyttää yksi tai useampi TE3 -konserniin kuuluva yhtiö, joita pidetään, erikseen tai yhdessä, rekisterinpitäjinä kyseisten tietojen osalta.

Tätä Käytäntöä sovelletaan TE3:n tarjoamien tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyihin henkilötietoihin sekä sellaisiin henkilötietoihin, jotka kerätään muun kanssamme käymäsi vuorovaikutuksen yhteydessä. Kerätessämme edellä mainittuja tietoja esimerkiksi TE3:n tuotteiden, verkkosivustojen, sovelluksien taikka muun tyyppisten, tavallisesti sähköisessä muodossa tarjoamien palvelujen yhteydessä sisällytämme linkin tai muun asianmukaisen viittauksen tähän Käytäntöön. Tämä koskee myös henkilötietojen keräämistä TE3:n muiden palvelujen, kuten asiakas- ja takuupalvelujen, asiakastapahtumien, sekä tarjousten ja myynninedistämiskampanjoiden yhteydessä.

Saatamme ilmoittaa sinulle myös muista tietosuojaan liittyvistä ehdoista jonkin yksittäisen TE3:n tuotteen tai palvelun yhteydessä. Tällaiset tuote – tai palvelukohtaiset ehdot syrjättävät tämän Käytännön mahdollisten ristiriitaisten kohtien osalta. Tuotteemme ja palvelumme saattavat lisäksi sisältää linkkejä muiden yhtiöiden verkkosivustoille sekä muihin kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin. Näillä yhtiöillä ja muilla osapuolilla on omat tietosuojakäytäntönsä, jotka suosittelemme lukemaan huolellisesti. TE3 ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden sisällöstä.

Kun sovellettava lainsäädäntö edellyttää suostumustasi tässä Käytännössä kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn, vaadittava suostumus hankitaan asianmukaista menetelmää käyttäen esimerkiksi rastittamalla suostumustasi osoittava ruutu, tekemällä valinta palvelun tai verkkosivuston teknisissä asetuksissa taikka muulla suostumuksesi selkeästi ilmaisevalla ilmoituksella tai toiminnalla käyttämästäsi tuotteesta, verkkosivustosta, palvelusta tai sovelluksesta riippuen.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme henkilötietojasi tavallisesti ostaessasi tuotteitamme tai palveluitamme taikka rekisteröityessäsi niihin, osallistuessasi tarjoukseen tai myynnin edistämiskampanjaan tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme. Alla on esimerkkejä sinusta keräämiemme tietojen luokista.

Useimmiten voit vierailla verkkosivustoillamme sekä käyttää tuotteitamme ja palvelujamme ilman tunnistautumista. Tiettyjä teknisiä tietoja kerätään kuitenkin tavanomaisena osana palveluidemme käyttöä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteesi, vierailuajankohdat, verkkosivusto, josta linkityit, sivut, joilla vierailet, käyttämäsi linkit, tarkastelemasi mainospalkit ja muu katsomasi sisältö, laitteitasi koskevat tiedot sekä muut sellaiset tekniset tiedot, joita selaimesi antaa meille tai joita muutoin kerätään tiettyjen tuotteiden ja palvelujen yhteydessä. Käyttäessäsi palvelujamme tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme tietoliikenneverkkojen kautta tietoliikenneoperaattori saattaa, tavanomaisena osana tällaista yhteydenottoa välittää meille tiettyjä tietoja, kuten liittymänumerosi. Tutustuthan myös alla olevaan kohtaan ”Evästeiden ja verkkojäljitteiden käyttö”.

Rekisteröityessäsi palvelujemme käyttäjäksi, tehdessäsi ostoksen, osallistuessasi tarjouskampanjaan tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme saatamme pyytää sinulta tiettyjä tietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, katuosoitteesi, käyttäjänimesi, salasanasi sekä muita sellaisia pääsytietoja, joita käytetään käyttäjien tunnistamiseen sekä heidän toimiensa vahvistamiseen ja joita tarvitsemme voidaksemme tarjota sinulle pyytämiäsi tuotteita ja palveluita ja ollaksemme yhteydessä kanssasi. Saatamme lisäksi pyytää lataamiasi tietoja, kuten sijaintitietoja, reittitietoja, kuvia jne. Edellä mainitun lisäksi saatamme kerätä harjoittelutietoja sekä väestötieteellisiä tietoja (ikäsi, sukupuolesi, postinumerosi, kielivalintasi jne.)

Saatamme kerätä myös muita antamiasi tietoja, kuten suostumuksiasi, kiinnostuksiasi ja palautettasi koskevia tietoja, laitteitasi koskevia tietoja sekä muita meille antamiasi tietoja. Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että antaessasi meille henkilötietojasi tietyt ei-tunnistettavat tiedot saattavat muuttua tiedoiksi, joiden perusteella henkilön voi tunnistaa. Osa palveluistamme saattaa pyytää sinua ilmoittamaan myös muita henkilöitä koskevia tietoja esimerkiksi tilatessasi tuotteen, jonka haluat meidän lähettävän suoraan toiselle vastaanottajalle.

Saatamme kerätä biometrisiä ja terveyteesi liittyviä tietoja, kuten liikeanalyysin tai muita vastaavia tietojasi ostamastasi palvelusta tai tuotteesta riippuen. Käyttäjiä pyydetään antamaan suostumuksensa tällaisten tietojen keräämiseen kunkin kyseessä olevan palvelun tai tuotteen osalta erikseen. Tiettyjen palvelujen tai sovellusten osalta tämä voidaan tehdä sovelluksen tai palvelun asetuksia säätämällä. Suostumuksen epääminen saattaa vaikuttaa kyseessä olevan palvelun tarjoamiseen.

Keräämme tai pyydämme tietoja, jotka liittyvät tuotteidemme ja palvelujemme ostoon ja muuhun kanssamme käymääsi vuorovaikutukseen. Tällaiset tiedot voivat sisältää esimerkiksi tekemiesi tiedustelujen tai pyyntöjen yksityiskohtia, tarjottuja tuotteita ja palveluja (mukaan lukien toimitustiedot) koskevia tietoja, ostoja koskevia tietoja (mukaan lukien suoritetut maksut, luottokorttitiedot, laskutusosoite, luottotietotarkistukset ja muut vastaavat taloudelliset tiedot), sinun ja TE3:n välisten sopimusten yksityiskohtia, tietoja yhteydenotoista ja yhteydenpidosta, tietoja ja yksityiskohtia koskien meille toimittamaasi sisältöä sekä muita tällaisia liiketapahtumia koskevia tietoja. Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti saatamme nauhoittaa keskustelusi asiakaspalvelumme tai muiden vastaavien yhteystahojen kanssa.

Sijaintitiedot. Osa palveluistamme saattaa edellyttää sijaintitietojesi käyttöä. Sijaintitietojesi käyttö edellyttää kuitenkin kunkin tällaisen palvelun osalta etukäteen antamaasi suostumusta.

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot. Sinulta saamiemme henkilötietojen lisäksi saatamme saada soveltuvien lakien mukaisesti tiettyjä henkilötietoja postituslistoja vuokraavilta yhtiöiltä sekä muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Tämä voi pitää sisällään henkilötietoja, kuten luottotietojen ja osoitetietojen päivityksiä.

MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄSITELLÄÄN?

TE3 käsittelee henkilötietojasi tässä Käytännössä ja/tai mahdollisissa muissa palvelukohtaisissa tietosuojaa koskevissa ehdoissa esitetyissä tarkoituksissa. Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että yksi tai useampi tarkoitus voi soveltua samanaikaisesti.

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen. Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi pyytämäsi tuotteen tai palvelun tarjoamiseksi, muiden pyyntöjesi täyttämiseksi, tilauksesi käsittelemiseksi sekä sinun ja TE3:n välisen sopimuksen yleiseksi täyttämiseksi ja toimeenpanemiseksi. Saatamme lisäksi käsitellä ja käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja palvelujemme toiminnallisuuden ja tietoturvan varmistamiseksi, sinun tunnistamiseksi sekä petosten ja muiden väärinkäytösten havaitsemiseksi ja estämiseksi.

Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi kehittääksemme tuotteitamme ja/tai palvelujamme. Käytämme kuitenkin tuotteidemme ja palvelujemme kehittämisessä useimmiten anonyymejä, koostettuja ja tilastollisia tietoja, emmekä tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa. Edellä mainitun lisäksi saatamme käsitellä ja käyttää tietojasi tarjontamme yksilöimiseksi sekä sinulle personoidun palvelun tarjoamiseksi. Tarkoituksenamme on esimerkiksi antaa suosituksia sekä esittää personoitua sisältöä ja mainontaa. Saatamme yhdistää tietyn TE3:n tuotteen ja/tai palvelun käytön yhteydessä sinusta kerättyjä henkilötietoja muihin sinua koskeviin tietoihin, ellei näitä tietoja ole kerätty jotakin muuta tarkoitusta varten.

Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi ollaksemme yhteydessä sinuun esimerkiksi antaessamme tietoja käyttämiisi tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyen sekä ottaessamme sinuun yhteyttä asiakastyytyväisyyskyselyitä varten. Saatamme lisäksi käsitellä ja käyttää tietojasi markkinointitarkoituksessa. Tämä voi pitää sisällään henkilötietojesi käyttöä yksilöityihin markkinointi- tai tutkimustarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tässä yhteydessä saatamme käyttää tietojasi esimerkiksi toteuttaaksemme markkinatutkimuksia sekä tiedottaaksemme sinulle tuotteistamme, palveluistamme ja tarjouksistamme omien tai kolmansien osapuolten tarjoaminen sähköisten tai muiden palveluiden välityksellä.

Osaa tuotteistamme ja palveluistamme voidaan lisäksi käyttää muiden yhtiöiden tarjoamien tuotteiden ja palvelujen myynninedistämiseen. TE3 ei kuitenkaan luovuta henkilötietojasi mainittujen yhtiöiden markkinointitoimintaan ilman etukäteen antamaasi suostumusta.

Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi profiloinnissa esimerkiksi kohdennettua suoramarkkinointia sekä tuotteidemme ja palvelujemme kehittämistä varten. Saatamme lisäksi laatia henkilötietoihisi pohjautuvia koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja. Profilointi pitää sisällään henkilötietojesi automatisoitua käsittelyä yksilöllisten kiinnostuksen tai mielenkiinnon kohteidesi arvioimiseksi, analysoimiseksi taikka ennustamiseksi. Tällä tavoin voimme esimerkiksi lähettää sinulle markkinointi viestejä sinulle parhaiten sopivista tuotteista ja palveluista.

HENKILÖTIETOJESI SIIRTÄMINEN

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan tässä Käytännössä alla esitetyllä tavalla tai pakottavassa lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

TE3 -konserniyhtiöt. Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi voidaan jakaa TE3 –konserniyhtiöiden kesken ja että saamme luovuttaa henkilötietosi muiden TE3 –konserniyhtiöiden käyttöön.

Palveluntarjoajat ja muut valtuutetut kolmannet osapuolet. Voimme luovuttaa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja TE3:n puolesta tässä Käytännössä kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten, logististen ja muiden palvelujen tarjoajat). Nämä osapuolet saavat kuitenkin käyttää henkilötietojasi ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. TE3 edellyttää lisäksi, että kyseiset osapuolet toimivat soveltuvan lainsäädännön ja tämän Käytännön mukaisesti ja että he käyttävät asianmukaisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.

Voimme lisäksi luovuttaa henkilötietojasi, mukaan lukien biometriset, liikeanalyysi tietosi sekä muut terveyteen liittyvät tietosi, palvelukumppanille, mikäli käytät sellaisia palveluja, joissa ulkopuolisen yhtiön on palvelua tarjotakseen saatava pääsy tällaisiin tietoihin tai mikäli olet erikseen antanut suostumuksesi siihen, että ulkopuolinen yhtiö käsittelee tietojasi TE3:n tarjoamisen tuotteiden ja palvelujen yhteydessä.

Tuotteitamme ja palvelujamme voidaan tarjota käyttämällä eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Henkilötietojasi voidaan näin ollen luovuttaa myös käyttämiesi palveluiden sijaintimaan ulkopuolelle, mukaan lukien sellaiset Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat, joissa tietosuojataso ei Euroopan komission mukaan ole välttämättä riittävä. Tällöin ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme henkilötietojesi riittävän suojaamisen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojesi kansainvälisten luovutusten osalta tukeudumme yleisesti sopimuksiin, jotka perustuvat Euroopan komission mallisopimuslausekkeisiin. Lisätietoa löydät: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Mikäli haluat lisätietoja liittyen henkilötietojesi siirtoon ulkomaille, voit ottaa meihin yhteyttä alla esitettyjä yhteystietoja käyttäen.

Voimme luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa suojataksemme TE3:n oikeutettuja intressejä, esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa oikeusprosesseissa.

Liiketoimintojemme myyminen, ostaminen, sulauttaminen tai muu uudelleenjärjestely saattaa edellyttää, että luovutamme henkilötietoja mahdollisille tai tosiasiallisille ostajille sekä heidän neuvonantajilleen tai että vastaanotamme henkilötietoja myyjiltä sekä heidän neuvonantajiltaan.

ALAIKÄISIÄ KOSKEVAT TIEDOT

TE3:n tarkoituksena ei ole kerätä tietoja eikä ryhtyä liiketoimiin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat kotimaassaan alaikäisiä. Käyttäjän ikää ei kuitenkaan ole aina mahdollista todentaa tarkasti, mistä johtuen tietokantamme saattavat sisältää alaikäisten henkilötietoja. Pidätämme oikeuden estää pääsy palveluun sellaiselta henkilöltä, joka on tai jonka epäilemme olevan alaikäinen.

TE3:n toimintatapana on pyytää, etteivät alaikäiset tekisi ostoksia tai ryhtyisi muihinkaan tuotteitamme ja palvelujamme koskeviin oikeudellisiin toimenpiteisiin ilman vanhemman tai muun laillisen huoltajan suostumusta, ellei se ole soveltuvan lainsäädännön mukaan sallittua. Mikäli olet alaikäinen, tulee sinua pystyä todistamaan, että sinulla on laillisen huoltajasi suostumus.

TIETOJEN LAATU JA SÄILYTTÄMINEN

Ryhdymme kohtuullisina pidettäviin toimenpiteisiin pitääksemme käsittelemämme henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina sekä poistaaksemme tietokannastamme vanhentuneet taikka muutoin virheelliset tai tarpeettomat henkilötiedot.

Tietyt TE3:n tuotteet ja palvelut saattavat antaa sinun hallita profiiliasi sekä tässä profiilissa olevia tietoja. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti tarkistamassa henkilötietosi profiilisi kautta varmistaaksesi niiden oikeuden ja ajantasaisuuden. Muistathan, että sellaisten sähköisten palvelujen osalta, joissa voit itse hallita profiiliasi, oikeiden tietojen antaminen sekä niiden päivittäminen ovat sinun vastuullasi.

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on välttämätöntä kyseessä olevan tarkoituksen toteuttamiseksi tai kuin soveltuvassa lainsäädännössä edellytetään.

TIETOTURVA

TE3 on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet välttääkseen ja minimoidakseen henkilötietojen luovuttamiseen ja käsittelyyn liittyviä riskejä.

Tällaisia suojaustoimenpiteitä ovat soveltuvin osin, palomuurien, suojattujen serveritilojen sekä salauksen käyttö, asianmukaisten pääsyoikeuksien hallintajärjestelmien ja –prosessien käyttöönotto, käsittelijöiden huolellinen valinta, käsittelyyn osallistuvien TE3:n työntekijöiden riittävä koulutus sekä muut henkilötietojen luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Saatamme myös tehdä varmuuskopioita sekä käyttää muita vastaavia tapoja henkilötietojesi tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen estämiseksi. TE3:n verkkosivuston osan tukiessa verkossa toteutettavia liiketapahtumia käytämme alalla vakiintuneita suojaustoimenpiteitä, kuten “Secure Sockets Layer” (“SSL”) –menetelmää, suojataksemme verkossa toteutettavien liiketoimien luottamuksellisuutta ja turvallisuutta.

EVÄSTEIDEN JA VERKKOJÄLJITTEIDEN KÄYTTÖ

Vieraillessasi jollakin TE3:n verkkosivustolla tietokoneeseesi saatetaan asettaa tietoja “eväste”-nimisen tekstitiedoston muodossa. Evästeen avulla pystymme tunnistamaan tietokoneesi. Evästeiden käytön tarkoituksena on hyödyttää sinua esimerkiksi siten, että sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi useasti istunnon aikana eikä siirtää tuotteita uudelleen ostoskoriin, mikäli ostostapahtumasi kestää yhtä vierailua kauemmin. Evästeitä käytetään lisäksi verkkosivuston liikenteen analysoimiseen ja profilointiin.

Osa TE3:n verkkosivustoista saattaa käyttää myös toisenlaisia paikallisen säilyttämisen menetelmiä, kuten paikallisesti jaettuja kohteita (joita kutsutaan myös “Flash-evästeiksi”) sekä paikallista muistia nimeltään HTML5. Nämä menetelmät muistuttavat edellä mainittuja evästeitä siltä osin, että ne tallennetaan laitteellesi ja niitä voidaan käyttää tallentamaan toimintaasi ja mieltymyksiäsi koskevia tietoja. Nämä menetelmät saattavat kuitenkin tavanomaisiin evästeisiin verrattuina käyttää eri osia laitteestasi, jolloin et välttämättä pysty hallitsemaan niitä tavanomaisia selaintyökaluja ja –asetuksia käyttäen. Voit estää Flash-evästeiden tallentumisen seuraamalla seuraavia Adoben antamia ohjeita osoitteessa http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

TE3 saattaa käyttää niin sanottuja verkkojäljitteitä ”web beacons” (tai “pikselitunnisteita”) joidenkin verkkosivustojen yhteydessä. Emme kuitenkaan käytä niitä tunnistamaan yksittäisiä käyttäjiä henkilökohtaisesti. Verkkojäljitteet ovat yleensä graafisia kuvia, jotka on asetettu verkkosivustolle ja joita käytetään verkkosivuston vierailijoiden määrän laskemiseksi ja/tai tiettyihin evästeisiin pääsemiseksi. Näitä tietoja käytetään palvelujemme parantamiseen. Verkkojäljitteet eivät tavallisesti kerää muuta tietoa kuin sitä, minkä selaimesi antaa meille internetissä tapahtuvan viestinnän tavanomaisena osana. Mikäli kytket evästeet pois päältä, verkkojäljite ei enää pysty jäljittämään nimenomaista toimintaasi. Verkkojäljite saattaa kuitenkin jatkaa tietojen keräämistä IP-osoitteestasi tapahtuvista vierailusta, mutta tällaiset tiedot eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavia.

Mikäli haluat kytkeä evästeet pois päältä tai mikäli haluat saada ilmoituksen ennen kuin niitä asetetaan koneellesi, voit tehdä sen selainasetuksissasi. Emme kuitenkaan välttämättä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluja etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä sivustojen osia, mikäli olet kytkenyt evästeet pois päältä.

Tietyt sellaiset liikekumppanimme, joiden sisällössä on linkki verkkosivustollemme tai joiden sisältöön on linkki verkkosivustollamme, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä. Meillä ei kuitenkaan ole pääsyä näihin evästeisiin, emmekä voi hallita niitä.

Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että evästeitä, muita paikallisesti tallennettuja säilöntämenetelmiä, jäljitteitä ja muita tietoja tallennetaan laitteillesi. Olet lisäksi ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että meillä ja edellä mainituilla muilla tahoilla on pääsy näihin evästeisiin, paikallisesti tallennettuihin säilöntämenetelmiin, jäljitteisiin ja tietoihin.

OIKEUTESI

Sinulla on sekä oikeus pyytää tietoja sinusta kerätyistä henkilötiedoista, että oikeus saada pääsy näihin tietoihin. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää meitä täydentämään, korjaamaan, anonymisoimaan tai poistamaan mahdollisia puutteellisia, virheellisiä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilötietojasi. Emme kuitenkaan pysty poistamaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sitovien oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi tai jotka on säilytettävä soveltuvan lainsäädännön nojalla. Sinulla on oikeus pyytää ja saada sinusta keräämiämme henkilötietoja yleisessä ja konekielisessä muodossa. Mikäli keräämämme henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä tai mikäli et halua, että henkilötietojasi poistetaan siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyn on katsottu olevan laitonta taikka mikäli henkilötietosi eivät enää ole tarpeen, voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä koskee myös tilanteita, joissa olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä eikä vielä ole määritetty, onko käsittelylle olemassa oikeutettuja perusteita.

Voit myös, milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin, myynninedistämismateriaalien lähettämiseen, profilointiin tai markkinatutkimusten suorittamiseen. Kun henkilötietojasi käsitellään antamaasi suostumukseen perustuen, sinulla on lisäksi, milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamasi suostumus.

Halutessasi käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi voit, soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa, ottaa yhteyttä meihin joko markkinointimateriaalissa ilmoitettuja tai tässä Käytännössä jäljempänä esitettyjä yhteystietoja käyttäen. Tämä saattaa kuitenkin tarkoittaa sitä, ettemme voi enää tarjota sinulle kyseisiä palveluja, etenkin jos olet halunnut meidän poistavan henkilötietosi tai lopettavan niiden käsittelyn. Suosittelemme, että hyödynnät käytössäsi olevia profiilin hallintatyökaluja, sillä nämä työkalut antavat sinulle usein suoran pääsyn henkilötietoihisi, ja pystyt niiden avulla tehokkaasti hallitsemaan henkilötietojasi.

Pyydämme ottamaan huomioon, että TE3 voi joutua tunnistamaan sinut sekä pyytämään lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyyntösi. Pyydämme lisäksi huomioimaan, että sovellettavassa lainsäädännössä voi olla rajoituksia ja muita edellä oleviin oikeuksiisi liittyviä määräyksiä.

VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Mikäli TE3:n henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä toiminta ei ole mielestäsi soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli TE3 ei ole mielestäsi riittävällä tavalla varmistanut oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä valituksen tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

HENKILÖTIETOJESI REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti vastuussa olevat rekisterinpitäjät ovat:

TE3 Oy
Valurinkuja 2a111
02650 Espoo

TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN

TE3 voi milloin tahansa päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, TE3 ilmoittaa niistä sinulle etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksesi.